Thứ hai,  21/09/2020

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV thành công tốt đẹp

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương của các đại biểu và khẳng định kỳ họp thứ tư – HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp. Để phát huy những kết quả của kỳ họp, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như: tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đến nhân dân; thường xuyên phát huy vai trò trách nhiệm của HĐND và đại biểu HĐND; quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Trung ương góp phần kiềm chế lạm phát; tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, đầu tư xúc tiến thương mại, tiếp tục phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri.

LSO-Ngày 11/7/2012, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ hai và bế mạc kỳ họp.
Biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Trong chương trình, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ. Theo đó, đã có 40 lượt ý kiến phát biểu tập trung phân tích, đánh giá, bổ sung về những kết quả đạt được, thuận lợi và những khó khăn trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2012 và một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.
Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình và làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ các vấn đề liên quan đến tình hình phát sinh các loại sâu bệnh hại cây trồng; giá cả vật tư nông nghiệp; công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ vấn đề về quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa; công tác quản lý, khai thác khoáng sản, đất đai trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm rõ thêm về căn cứ xác định chỉ tiêu giảm nghèo năm 2012, các giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Lãnh đạo Sở Tài chính giải trình về mức thu phí vệ sinh môi trường, thu học phí mới, thanh toán thuốc bảo hiểm y tế… Tiếp đó, kỳ họp đã nghe dự thảo 15 nghị quyết của HĐND tỉnh, bổ sung ý kiến và nhất trí biểu quyết thông qua 15 nghị quyết của HĐND tỉnh.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu bế mạc tại kỳ họp
Phát biểu bế mạc, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương của các đại biểu và khẳng định kỳ họp thứ tư – HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp. Để phát huy những kết quả của kỳ họp, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như: tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đến nhân dân; thường xuyên phát huy vai trò trách nhiệm của HĐND và đại biểu HĐND; quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Trung ương góp phần kiềm chế lạm phát; tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, đầu tư xúc tiến thương mại, tiếp tục phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri.

Hồ Xuân Hương