Chủ nhật,  24/01/2021

Phú Yên đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Ngư dân Phú Yên đánh bắt hải sản xa bờ. ( Ảnh: XUÂN TRƯỜNG )Hải Phòng tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đạiTỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức hội nghị bàn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung kiểm điểm năm năm triển khai chương trình hành động về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.Theo đó, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của kinh tế vùng biển và ven biển; gắn phát triển kinh tế biển đảo với bảo đảm quốc phòng - an ninh và chú trọng việc ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển để phát triển một cách ổn định, bền vững. Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố ven biểnvà quy hoạch các ngành liên quan, đồng thời quản lý chặt chẽ quy hoạch để phát triển đúng định hướng. Đẩy mạnh khai thác thủy...

Ngư dân Phú Yên đánh bắt hải sản xa bờ. ( Ảnh: XUÂN TRƯỜNG )

Hải Phòng tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại

Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức hội nghị bàn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; trong đó tập trung kiểm điểm năm năm triển khai chương trình hành động về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của kinh tế vùng biển và ven biển; gắn phát triển kinh tế biển đảo với bảo đảm quốc phòng – an ninh và chú trọng việc ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển để phát triển một cách ổn định, bền vững. Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch kinh tế – xã hội các huyện, thị xã, thành phố ven biển

và quy hoạch các ngành liên quan, đồng thời quản lý chặt chẽ quy hoạch để phát triển đúng định hướng. Đẩy mạnh khai thác thủy sản theo hướng ưu tiên tập trung khai thác vùng biển khơi. Trong đó, chú trọng mở rộng ngư trường, nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, hoàn thiện và đầu tư phát triển nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá. Tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân bám biển dài ngày thông qua việc thực hiện các chính sách tín dụng, hỗ trợ năng lực sản xuất. Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên và các dự án công nghiệp lọc hóa dầu, năng lượng, hóa chất, chế biến trên địa bàn theo kế hoạch. Thúc đẩy đầu tư các dự án kinh tế – xã hội vùng ven biển. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh để thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua chính sách liên kết, hợp tác đào tạo. Thực hiện các dự án an sinh xã hội. Bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị các cấp nhất là cơ sở vững mạnh. Tăng cường sự đoàn kết gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa nông dân, ngư dân, diêm dân, các tầng lớp dân cư vùng biển với các lực lượng vũ trang, trực tiếp là Bộ đội Biên phòng để giúp nhau sản xuất, nâng cao đời sống văn hóa, tạo dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của tỉnh.

Thành ủy Hải Phòng vừa bàn và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Theo đó, những năm tới, TP Hải Phòng tập trung xây dựng đồng bộ và nhanh chóng hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và đường hàng không, bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn trong giao thông đô thị, nông thôn, liên kết vùng… Phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại nguồn và lưới điện, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn theo hướng ngầm hóa lưới điện và mạng thông tin liên lạc trong khu vực nội thành. Phát triển hệ thống hạ tầng thủy lợi, đê điều bảo đảm an toàn phòng, chống bão cấp 10 và triều cường tần suất 5%, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn. Tập trung xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đã được phê duyệt, nhất là Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Phát triển các loại hình trung tâm thương mại hiện đại, phục vụ xuất, nhập khẩu; khai thác thế mạnh là cửa ngõ giao thông chính ra biển khu vực phía bắc. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng viễn thông, hạ tầng giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch… đáp ứng các tiêu chí để cơ bản đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp, văn minh, hiện đại vào năm 2015.

Thành ủy Hải Phòng đã đề ra bốn giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Đó là: Tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ cùng với Nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Theo Nhandan