Thứ bảy,  26/09/2020

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HÐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII

Ngày 11-7, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã khai mạc kỳ họp lần thứ 5, để xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thành phố sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2012. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự hội nghịTheo UBND thành phố, sáu tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố đã có dấu hiệu phục hồi. GDP trên địa bàn đạt khoảng 288 nghìn 591 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,7%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,1%; nông nghiệp tăng 4,9% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 260 nghìn 940 tỷ đồng, tăng 21,3%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 13 tỷ 570 triệu USD, tăng 5,5%; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 12 tỷ 682 triệu USD, tăng 3,3% so cùng kỳ. Lĩnh vực tín dụng có dấu hiệu khởi sắc khi vốn huy động qua hệ thống ngân hàng thương mại đạt khoảng 907 nghìn...
Ngày 11-7, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã khai mạc kỳ họp lần thứ 5, để xem xét, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội thành phố sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2012. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự hội nghị

Theo UBND thành phố, sáu tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố đã có dấu hiệu phục hồi. GDP trên địa bàn đạt khoảng 288 nghìn 591 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,7%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,1%; nông nghiệp tăng 4,9% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 260 nghìn 940 tỷ đồng, tăng 21,3%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 13 tỷ 570 triệu USD, tăng 5,5%; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 12 tỷ 682 triệu USD, tăng 3,3% so cùng kỳ. Lĩnh vực tín dụng có dấu hiệu khởi sắc khi vốn huy động qua hệ thống ngân hàng thương mại đạt khoảng 907 nghìn 600 tỷ đồng, tăng 1,58% so với cuối năm 2011, trong đó huy động bằng VNĐ tăng 4,65%; tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 779 nghìn tỷ đồng, tăng 1,96% so với cuối năm 2011. Cùng với đó, nhiều chính sách an sinh xã hội tiếp tục được phát huy. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với nghị quyết đề ra, một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thiếu kịp thời và chưa đủ mạnh, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, có những bức xúc xã hội chậm được giải quyết…

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội sáu tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; duy trì ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; tập trung vốn cho các dự án quan trọng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là giải quyết việc làm, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo đồng thời thực hiện có hiệu quả “Năm An toàn giao thông”.

Theo Nhandan