Thứ bảy,  27/02/2021

Lộc Bình nỗ lực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Với những nỗ lực đó, huyện Lộc Bình đã và đang từng bước nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, xử lý xong nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp, tăng tỷ lệ giải quyết đơn thư, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp... Trong 6 tháng đầu năm, tổng số đơn quản lý 283 đơn, trong đó đơn tồn từ năm 2011 là 132 đơn, phát sinh 152 đơn (thẩm quyền cấp huyện 68 đơn, 84 đơn cấp xã). Huyện đã giải quyết theo đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật hiện hành được 184 đơn, đạt 65,02%, tăng 9,7% so với cùng kỳ 2011. Hiện còn tồn 99 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện 3 đơn khiếu nại, tố cáo; các phòng, ban chuyên môn cấp huyện 25 đơn kiến nghị; cấp xã, thị trấn 71 đơn kiến nghị. Để giải quyết kịp thời các đơn thư còn lại, huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương tiếp tục tập trung xem xét, làm rõ từng vụ việc, nhất là công tác xác minh thực tế; ưu tiên giải quyết dứt điểm các vụ việc đã quá thời hạn quy định.

LSO-Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được coi là một nhiệm vụ cấp thiết, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Là một trong những huyện có lượng đơn thư hàng năm khá cao, Lộc Bình đã không ngừng nỗ lực, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực giải quyết các đơn thư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, góp phần ổn định phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Cán bộ huyện Lộc Bình trao đổi nghiệp vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Huyện Lộc Bình gồm có 29 xã, thị trấn, trong đó còn nhiều xã vùng III, đường giao thông đi lại rất khó khăn, đời sống của người dân phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông lâm nghiệp. Cùng với những thay đổi, quy hoạch đất đai làm đường giao thông, xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở… trong những năm qua, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng có phần gia tăng, nhiều vụ việc khá phức tạp. Như năm 2011, tổng số đơn thư huyện quản lý là 500 đơn, tăng 82 đơn so với năm 2010. Trong 6 tháng đầu năm 2012 phát sinh mới 152 đơn cũng chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Với lượng đơn thư lớn, khối lượng công việc cần giải quyết nhiều. Trong khi đó, huyện có không ít khó khăn cả về khách quan và chủ quan như: cơ chế chính sách thường xuyên thay đổi, nhận thức của người dân hạn chế; đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giải quyết đơn thư còn ít, chưa có nhiều kinh nghiệm; người đứng đầu và cán bộ công chức tại một số cơ quan, đơn vị chưa làm hết chức trách nhiệm vụ, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành trong việc xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu tố của người dân… Vì vậy, các cấp, ngành chức năng của huyện đã quan tâm đưa ra nhiều giải pháp, đặt ra mục tiêu cụ thể trong giải quyết đơn thư. Năm 2012, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư với các nội dung đôn đốc thực hiện, yêu cầu báo cáo, giải quyết các vụ việc, các văn bản giao nhiệm vụ giải quyết cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn khi có đơn thư phát sinh… Theo đó, các cơ quan chuyên môn, đơn vị rà soát đơn thư tồn đọng, xây dựng kế hoạch và phải tiến hành xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Với vai trò là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND huyện trong công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, Ông Trần Thọ Khanh, Phó Chánh Thanh tra huyện cho biết: khác với mọi năm, năm nay huyện tập trung giao nhiệm vụ giải quyết đơn thư bằng chỉ tiêu cụ thể theo từng tháng cho các ban, ngành và 29 xã, thị trấn. Đối với cấp huyện, giải quyết từ 6-8 vụ/tháng, cấp xã ít nhất giải quyết được một vụ/tháng. Để thực hiện nhiệm vụ, các ngành phải chủ động tiến hành đi xác minh, thẩm tra vụ việc vào đầu tháng và cuối tháng giải quyết; các xã, thị trấn phải báo cáo kết quả cho huyện vào cuối tháng. Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, góp phần giảm tỷ lệ đơn thư và giải quyết hiệu quả, nhanh chóng các đơn thư trên địa bàn.
Với những nỗ lực đó, huyện Lộc Bình đã và đang từng bước nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, xử lý xong nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp, tăng tỷ lệ giải quyết đơn thư, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp… Trong 6 tháng đầu năm, tổng số đơn quản lý 283 đơn, trong đó đơn tồn từ năm 2011 là 132 đơn, phát sinh 152 đơn (thẩm quyền cấp huyện 68 đơn, 84 đơn cấp xã). Huyện đã giải quyết theo đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật hiện hành được 184 đơn, đạt 65,02%, tăng 9,7% so với cùng kỳ 2011. Hiện còn tồn 99 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện 3 đơn khiếu nại, tố cáo; các phòng, ban chuyên môn cấp huyện 25 đơn kiến nghị; cấp xã, thị trấn 71 đơn kiến nghị. Để giải quyết kịp thời các đơn thư còn lại, huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương tiếp tục tập trung xem xét, làm rõ từng vụ việc, nhất là công tác xác minh thực tế; ưu tiên giải quyết dứt điểm các vụ việc đã quá thời hạn quy định.

Lâm Như