Thứ sáu,  22/01/2021

Hội Nông dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012

Tại hội nghị đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân; tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đặc biệt chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2012- 2017; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tích cực vận động nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình phối hợp. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

LSO-Ngày 12/7/2012, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2012, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

Đồng chí Vũ Trọng Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2012, các cấp hội trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện 12 chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ hội các cấp tiếp tục sâu sát với cơ sở, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cán bộ, hội viên nông dân. Các phong trào thi đua của nông dân ngày càng được khẳng định và phát huy hiệu quả, theo đó các cấp hội chủ động tích cực phối hợp với các ngành và cơ sở mở các lớp tập huấn chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được 647 lớp với 26.557 lượt người tham dự; nhận ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội được 54 tỷ 179 triệu đồng cho 2.771 hộ nghèo được vay… Công tác tuyên truyền giáo dục ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực; cán bộ, hội viên nông dân tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội cấp trên. Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh luôn được quan tâm. Các cơ sở hội tổ chức đại hội Hội Nông dân đã làm tốt công tác chuẩn bị theo hướng dẫn của cấp trên; công tác tổ chức, điều hành đại hội, xây dựng đề án nhân sự theo đúng quy trình, báo cáo chính trị có trọng tâm và chất lượng, công tác bầu cử đúng quy chế…
Tại hội nghị đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân; tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đặc biệt chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2012- 2017; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tích cực vận động nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình phối hợp. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.
Hồ Xuân Hương