Thứ bảy,  27/02/2021

Hơn 100 tỷ đồng ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đác Nông) vừa cho biết: Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, huyện đã triển khai thực hiện dự án ổn định đời sống cho 150 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở hai bon Bu Prăng 1 và Bu Prăng 2, xã biên giới Quảng Trực với tổng số vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Đây là dự án tái lập lại hai bon nêu trên ở xã Quảng Trực đã được đồng bào M'nông sinh sống bao đời nay. Đến nay, các cơ sở hạ tầng trong vùng dự án đều được đầu tư khá đồng bộ, gồm nhựa hóa đường giao thông, có điện thắp sáng, nước sạch, điểm y tế bon, trường học mầm non, tiểu học... Mỗi hộ được cấp 400 m2 đất thổ cư, một nhà ở (diện tích từ 20 đến 30 m2) trị giá từ 30 đến 40 triệu đồng và hai ha đất sản xuất. Ngoài ra, UBND huyện còn hỗ trợ vốn cho bà con trong vùng dự án trồng 170 ha cây mắc ca.Hiện nay, một số hộ dân đã chuyển vào sinh sống trong vùng dự...
Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đác Nông) vừa cho biết: Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, huyện đã triển khai thực hiện dự án ổn định đời sống cho 150 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở hai bon Bu Prăng 1 và Bu Prăng 2, xã biên giới Quảng Trực với tổng số vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Đây là dự án tái lập lại hai bon nêu trên ở xã Quảng Trực đã được đồng bào M&#39nông sinh sống bao đời nay.

Đến nay, các cơ sở hạ tầng trong vùng dự án đều được đầu tư khá đồng bộ, gồm nhựa hóa đường giao thông, có điện thắp sáng, nước sạch, điểm y tế bon, trường học mầm non, tiểu học… Mỗi hộ được cấp 400 m2 đất thổ cư, một nhà ở (diện tích từ 20 đến 30 m2) trị giá từ 30 đến 40 triệu đồng và hai ha đất sản xuất. Ngoài ra, UBND huyện còn hỗ trợ vốn cho bà con trong vùng dự án trồng 170 ha cây mắc ca.

Hiện nay, một số hộ dân đã chuyển vào sinh sống trong vùng dự án.

Theo Nhandan