Thứ ba,  02/03/2021

Hiệp hội Nhà báo nhiều nước chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Lãnh đạo Hội Nhà báo toàn Trung Quốc, Hội Nhà báo Hàn Quốc, Hội Nhà báo Lào, Liên đoàn báo chí Thái Lan, Hội Nhà báo Thái Lan và Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia đã gửi Thư chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 25/1 đến ngày 2/2/2021, Lãnh đạo Hội Nhà báo toàn Trung Quốc, Hội Nhà báo Hàn Quốc, Hội Nhà báo Lào,  Liên đoàn báo chí Thái Lan, Hội Nhà báo Thái Lan và Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia đã gửi Thư chúc mừng Đại hội.

Gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, lãnh đạo Hội Nhà báo toàn Trung Quốc mong muốn và hoàn toàn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chủ nghĩa xã hội cũng như thúc đẩy toàn diện sự nghiệp cải cách và mở cửa. Việt Nam sẽ xác định tầm nhìn phát triển quốc gia, xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa thịnh vượng, hùng cường, dân chủ, công bằng và thúc đẩy các giá trị văn hóa.

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện rất quan trọng sẽ vượt qua những thách thức hiện tại và xác định tầm nhìn cho tương lai. Xin chúc cho Việt Nam có một tương lai tươi sáng thông qua việc tổ chức thành công Đại hội này.

Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan và Hội Nhà báo Thái Lan cũng gửi thư chúc mừng, đồng thời bày tỏ tin tưởng việc tổng kết nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, cũng như đề ra các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 sẽ đưa Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng hơn nữa. Ngài Chủ tịch cũng gửi lời chúc cuộc bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp.

Vui mừng nhận thấy dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã có những thành tích vượt trội trong công cuộc phát triển đất nước, duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao bất chấp dịch COVID-19, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào hy vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa Việt Nam lên tầm phát triển nhanh chóng hơn nữa.

Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia cũng gửi tới Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt.

Nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, hướng tới việc xác định các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp và quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia ngày càng được phát triển./.

Theo VOV