Thứ năm,  25/02/2021

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội”

LSO-Sáng nay (21/1), tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội” nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự có Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và hơn 150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.


Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, chọn lọc với 3 phần chính: phần 1 giới thiệu về sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kỳ đại hội; phần 2 những thành tựu nổi bật của Nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930-2020; phần 3 giới thiệu khái quát một số hình ảnh tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 2015 – 2020 trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng.


Các đại biểu tìm hiểu về các tài liệu, hiện vật tại triển lãm

Thông qua triển lãm, người xem có dịp tiếp cận trực tiếp với các tư liệu hình ảnh có giá trị, chứa đựng nhiều thông tin, tư liệu về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay.


Các em học sinh tìm hiểu về các hiện vật tại triển lãm

Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, sâu sắc ý nghĩa lịch sử của sự kiện Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930; tầm quan trọng và những yêu cầu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, động viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Triển lãm diễn ra từ ngày 21/1/2021 đến hết ngày 15/3/2021.

TUYẾT MAI