Thứ năm,  04/03/2021

Tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc Đại hội Đảng XIII

Sáng 22/1/2021, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc.
Theo VOV