Thứ năm,  04/03/2021

Niềm tin và khát vọng

Trong những ngày này, không khí chào mừng Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng lan tỏa đến mọi địa phương và các tầng lớp nhân dân ta.

Trên các đường phố, ngõ xóm, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng cao xuống miền biển, đảo đều rực rỡ mầu cờ cùng pa-nô, áp-phích cổ động sự kiện trọng đại của đất nước. Nhân dân ở nhiều khu dân cư tại Hà Nội và các thành phố trong cả nước đã phấn khởi cùng nhau vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp đường phố phong quang sạch đẹp. Nhiều hoạt động văn hóa xã hội, phát động thi đua sản xuất được tổ chức tạo khí thế sôi nổi. Trong ngày khai mạc Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, không ít chi bộ ở các cụm dân cư tổ chức sinh hoạt, thảo luận và cùng theo dõi truyền hình trực tiếp. Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật ở Trung ương và địa phương dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật, vở diễn phục vụ nhân dân trong dịp này. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội miệt mài, say mê tham gia tập luyện tiết mục trong chương trình nghệ thuật hoành tráng chào mừng thành công của Ðại hội dự kiến sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình tối 2-2. Tất cả đang cùng một tâm trạng, hòa trong niềm vui náo nức hướng về Ðại hội. Ðó không chỉ là tình cảm với Ðảng, là sự phấn khởi trước những thành tựu vượt bậc của đất nước từ chặng đường đã qua mà còn là niềm tin hướng về tương lai với kỳ vọng về những thành công mới. Ðại hội đã thể hiện sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Ðảng cũng như sự đồng thuận xã hội để cùng chung tay đóng góp vì một Việt Nam hùng cường.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ, có thuận lợi, khó khăn và cả những thách thức đan xen, đòi hỏi tầm cao trí tuệ và bản lĩnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tin tưởng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn từ Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, nhanh và bền vững. Niềm tin đó không phải bây giờ mới có mà đã hình thành trong cả một quá trình lâu dài của lịch sử, qua những thử thách gian nan, những trọng trách lớn lao nhân dân đã giao phó và Ðảng đã hoàn thành. Niềm tin ấy đã giúp chúng ta đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ để tới ngày toàn thắng, thống nhất đất nước, đã giúp chúng ta vượt qua những thời khắc đầy biến động của thế giới, tiến hành công cuộc đổi mới thành công và đang tiến bước mạnh mẽ trên con đường phát triển. Có niềm tin, nhưng phải có khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng, giàu mạnh, đưa dân tộc vươn tầm cao mới. Cùng với đó là quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực, bắt đầu từ mỗi người, bằng trí tuệ, tiềm năng sáng tạo, công sức lao động của chính mình để đóng góp vào sự nghiệp chung. Từ đó, phát huy sức sáng tạo, ý chí cũng như sức mạnh toàn dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về các văn kiện trình Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng cũng đã nêu rõ chủ đề của Ðại hội là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trong hiện tại và tương lai, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ bên cạnh nhiều vấn đề toàn cầu như hòa bình thế giới, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… tiếp tục diễn biến phức tạp. Những điều này đòi hỏi chúng ta cần không ngừng đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, huy động hiệu quả nguồn lực, nhanh chóng chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng lấy đổi mới, sáng tạo làm động lực hướng đến nền kinh tế số của nước công nghiệp phát triển. Quan trọng là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng và nỗ lực lao động, làm việc hết mình từ người lãnh đạo cao nhất cho đến mỗi người dân để khát vọng thịnh vượng và giàu mạnh sớm thành hiện thực.

Theo Nhandan