Chủ nhật,  07/03/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Tiếp tục chương trình thảo luận tại hội trường và nghe báo cáo về công tác nhân sự

LSO-Ngày 28/1/2021, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (thủ đô Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc chính thức thứ 3. Theo chương trình, các đại biểu dự Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trong phiên thảo luận buổi sáng, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội điều hành phiên thảo luận.


Toàn cảnh ngày làm việc chính thức thứ 3 tại
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong phiên thảo luận, các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ một số nội dung: đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; chuyển đổi công nghệ số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp…

Đặc biệt, trong phiên thảo luận này có tham luận của lãnh đạo tỉnh Yên Bái và lãnh đạo tỉnh Kon Tum về nội dung: phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, các tham luận này đã nêu rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Đồng thời, đưa ra những biện pháp đồng bộ để có thể giúp Nhân dân tỉnh miền núi nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng giảm nghèo nhanh, bền vững. Cùng đó, lãnh đạo 2 địa phương kiến nghị Trung ương, Chính phủ, các ban, bộ, ngành cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần tạo nền tảng để bà con Nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Đây cũng là những vấn đề mà Lạng Sơn đang quan tâm triển khai.


Đoàn Đại biểu tỉnh Lạng Sơn trao đổi trước khi vào hội trường
thực hiện nội dung về công tác nhân sự

Ngoài những vấn đề trên, tham luận tại Đại hội, các đại biểu thực hiện tham luận đều đã bám sát các văn kiện trình Đại hội XIII; nêu rõ những kết quả đạt được, những bài học rút ra trong quá trình triển khai thực hiện phát triển kinh tế – xã hội. Các đại biểu cũng thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế của ngành, của địa phương mình. Đồng thời đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới vì một nước Việt Nam phồn thịnh, hùng cường.

Sau phiên thảo luận, chiều cùng ngày, các đại biểu dự Đại hội đã nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.


Đại biểu tỉnh Lạng Sơn dự Đại hội xem mẫu bộ tem về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Được biết, các đại biểu sẽ dành nhiều thời gian về nội dung công tác nhân sự, từ biểu quyết số lượng, thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn cơ cấu, nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử…

TRÍ DŨNG