Chủ nhật,  07/03/2021
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Niềm tin và kỳ vọng

LSO-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 với sự tham dự của 1.587 đại biểu đại diện cho 5,1 triệu đảng viên cả nước. Dự đại hội, các đại biểu đều tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra nhiều định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Phóng viên Báo Lạng Sơn tác nghiệp tại Đại hội ghi lại những ý kiến bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của Đại hội, qua đó tạo khí thế, động lực lới, đưa đất nước ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn – Đoàn Đại biểu tỉnh Lạng Sơn: “Mong muốn Đại hội đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới”.

Dự thảo Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội XIII đã tập hợp được nhiều trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; xác định tầm nhìn của Đảng về phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Đây là cơ sở bảo đảm sự kiên định về định hướng phát triển đất nước theo mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo đảm sự nhất quán, kết nối, kế thừa và phát triển chủ trương, đường lối phát triển đất nước của Đảng qua các kỳ đại hội. Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức đại hội đã được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, có đổi mới, đúng quy định, sát thực tế, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề ra được những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang – Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Giang: Tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng”.

Đại hội XIII là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng. Với sự chuẩn bị công phu, bài bản và chặt chẽ, chúng ta có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội. Tôi mong muốn, tin tưởng và có niềm tin sâu sắc Đại hội sẽ đề ra được nhiều định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý, nhất là cơ cấu cán bộ nữ và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận: “Kỳ vọng về đường lối lãnh đạo”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Các quyết sách của Đại hội lần thứ XIII đều hướng đến mục tiêu để phát triển đất nước. Vì thế, đầu tiên và quan trọng hơn hết, đó là kỳ vọng về đường lối lãnh đạo. Trong nhiệm kỳ vừa qua, niềm tin của Nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố và vững chắc hơn bao giờ hết. Đến với Đại hội lần này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận nói chung, cá nhân tôi nói riêng kỳ vọng rất lớn vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đổi mới để đưa đất nước phát triển, đi lên một cách toàn diện, mọi mặt. Điều này càng quan trọng khi thời gian tới, đất nước vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19, nhưng bằng đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước, nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định và bền vững. Với niềm tin sâu sắc, tôi tin rằng, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có đức, có tài, đủ bản lĩnh, uy tín, năng lực để lãnh đạo thực hiện thành công công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn mới theo các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Đồng chí Hà Thị Hương, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa – Đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hóa: “Mong muốn tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đại hội XIII sẽ được nâng lên”.

Tôi thấy rất vinh dự, tự hào được đại diện cho cán bộ, đảng viên và đặc biệt là cán bộ nữ được dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Dự Đại hội, tôi thấy rất tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi trước những thành tựu đổi mới toàn diện đất nước, những kết quả to lớn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tôi mong muốn Đại hội sẽ lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương có tâm, có tầm, có tư duy chiến lược, thật sự tiêu biểu về đạo đức, luôn hết lòng vì Đảng, vì dân, lãnh đạo đất nước ngày càng đổi mới, phát triển, xứng tầm với vị thế ngày càng cao của  nước ta trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, tôi rất mong muốn, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đại hội XIII sẽ được nâng lên để ngày càng tương xứng với tiềm năng, năng lực và sự cống hiến đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ. Tôi cũng rất tin tưởng các đồng chí nữ nếu trúng cử sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tâm huyết trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRÍ DŨNG