Thứ hai,  08/03/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

LSO-Ngày 30/1/2021, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục ngày làm việc chính thức thứ 5. Theo chương trình, các đại biểu dự Đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo đó, lúc 18 giờ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị bỏ phiếu bầu
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Trước đó, Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử; các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu Ban kiểm phiếu; đại biểu tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

Đại hội công bố kết quả bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại diện Đoàn Chủ tịch nghe báo cáo của các trưởng đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quán triệt triển khai công tác bầu cử.

Diễn biến và kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa  XIII, phóng viên Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục cập nhật.

TRÍ DŨNG