Chủ nhật,  28/02/2021

Tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

LSO-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2021 với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên cả nước. Chiều 30/1/2021, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Đại hội, phóng viên Báo Lạng Sơn đã ghi lại ý kiến của một số đại biểu về sự tin tưởng Ban Chấp hành khóa XIII sẽ tiếp tục đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn – Đoàn Đại biểu tỉnh Lạng Sơn: “Tin tưởng tập thể ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đoàn kết, phát huy trí tuệ, năng lực để đảm nhiệm những trọng trách của Đảng giao”.

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới và đã đề ra được định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ, những đột phá chiến lược để phát triển đất nước không chỉ trong nhiệm kỳ 5 năm, 10 năm mà còn có tầm nhìn đến 20, 30 năm sau. Công tác nhân sự Đại hội cũng có nhiều đổi mới, đã phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Những đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được đại biểu bầu tại Đại hội thực sự là những người tiêu biểu xuất sắc, có đức, có tài, có tâm, có tầm, có trách nhiệm, tâm huyết và khát khao phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Tôi tin rằng, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ, năng lực, uy tín và phẩm chất để đảm nhiệm những trọng trách quan trọng mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng giao cho, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, lãnh đạo dẫn dắt toàn Đảng và toàn dân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội lần thứ XIII đã đề ra, đó là xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì sự ấm no hạnh phúc của nhân dân; đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

 

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện, tỉnh Hải Dương – Đoàn Đại biểu tỉnh Hải Dương: Tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả của Ban Chấp hành khóa XII”.

Đại hội XIII đã thực hiện và hoàn thành một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Như đã công bố, những đồng chí trúng cử BCH Trung ương Đảng khóa XIII đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để gánh vác trọng trách, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Cá nhân tôi tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục hiện thực hóa khát vọng của người dân Việt Nam, những năm tiếp theo sẽ đưa Việt Nam trở thành một nước hùng cường, thịnh vượng. Là đại biểu trực tiếp bỏ lá phiếu bầu, chúng tôi tin rằng, những Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những người đủ đức, đủ sức, đủ tài, có tâm, có tầm. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tiếp tục kế thừa, tiếp tục phát huy những thành quả của BCH khóa XII để đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa nước ta ngày càng phát triển.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội – Đoàn Đại biểu Hà Nội: “Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, phẩm chất và bản lĩnh để đưa đất nước phát triển:

Là đảng viên lần đầu tiên được dự Đại hội Đảng toàn quốc, tôi rất vinh dự, xúc động và tự hào. Tôi thấy rằng, công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa XIII đã được thực hiện quy trình chặt chẽ theo đúng 5 bước. Vì thế, khi danh sách nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giới thiệu đã tạo được sự đồng thuận rất cao. Là một đại biểu, tôi đã phát huy hết trách nhiệm, thể hiện trong mỗi lá phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, phẩm chất và bản lĩnh để đưa đất nước phát triển, hoàn thành hóa hiện thực khát vọng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên – Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên: “Hoàn toàn tin tưởng vào các đồng chí Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Công tác nhân sự đã được Đại hội thực hiện rất thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình. Đặc biệt là vừa kế thừa những kinh nghiệm quý của các nhiệm kỳ trước vừa bổ sung phương pháp, cách làm mới. Đại hội đã lựa chọn được những đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ phát huy phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh của mình để lãnh đạo đất nước hiện thực hóa của Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận – Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận: “Những đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là những người hội đủ các phẩm chất để lãnh đạo đất nước, đại diện cho ý chí và khát vọng của Nhân dân”:

Công tác chuẩn bị nhân sự  lần này, Đại hội đặc biệt nhấn mạnh tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, nhất là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Bản thân tôi tin tưởng những đồng chí đã trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là những người hội đủ các phẩm chất để lãnh đạo đất nước, đại diện cho ý chí và khát vọng của nhân dân. Tôi tin, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ đề ra những định hướng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

TRÍ DŨNG