Thứ hai,  01/03/2021

Thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

LSO-Sáng nay (3/2), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1/2021, thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin chuyên đề công tác đối ngoại. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 2.260 điểm cầu các cấp trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2021 với sự tham dự của 1.587 đại biểu. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng như báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khoá XII.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng khoá XIII gồm 200 đồng chí (180 chính thức và 20 dự khuyết). BCH Trung ương Đảng đã bầu Bộ chính trị gồm 18 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Ban Bí thư gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí, do đồng chí Trần Cẩm Tú làm chủ nhiệm.

Đại hội thông qua Nghị quyết, trong đó đề ra mục tiêu cụ thể như: đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Cũng trong chương trình, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin về chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”.

Theo đó, trong năm qua, công tác đối ngoại đã đạt được những kết quả nổi bật, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, đảm nhiệm tốt các vị trí quan trọng được giao.

Công tác đối ngoại đi vào chiều sâu, ổn định, hoạt động đối ngoại chuyển mình linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với bối cảnh tình hình mới, theo dõi, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia…

Hiện nay, tình hình thế giới đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã tác động mạnh mẽ đến các mối quan hệ quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác phát triển, đảm bảo lợi ích quốc gia, xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện.

Cùng đó, đẩy mạnh các quan hệ song phương, nâng tầm quan hệ đa phương, coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và quan hệ với các đối tác, nhất là đối tác chiến lược, đấu tranh chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch…

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ tiếp tục tổ chức quán triệt các nội dung tại hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng đó, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội đất nước ta đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020, kịp thời đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo các biện pháp an toàn đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021…

PHƯƠNG DUNG