Thứ hai, 24/06/2019
Ðảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Ðảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (HVCTHCQG) bao gồm 31 đảng bộ và chi bộ cơ sở với hơn hai nghìn đảng viên, trong đó có bốn Đảng bộ Học viện khu vực I,II,III IV và hai Đảng bộ Học viện chuyên ngành là Học viện Hành chính và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.Với chức năng, nhiệm vụ mới của mô hình Đảng bộ toàn Học viện, Đảng ủy HVCTHCQG Hồ Chí Minh đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, thông qua phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ và chương trình công tác của Ban chấp hành, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị và hành chính.Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộNhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng bộ HVCTHCQG Hồ Chí Minh và các đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo hướng mạnh......
Xuất bản cuốn sách "Cương lĩnh chính trị - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta"
Xuất bản cuốn sách "Cương lĩnh chính trị - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta"
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của Đảng ta qua việc xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện các Cương lĩnh của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Cương lĩnh chính trị - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta" của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.Cuốn sách gồm bốn phần: Các cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến năm 1991; "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và công cuộc đổi mới ở Việt Nam; Sự phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay; Những định hướng bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991. Nội dung cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản......
Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ mới
Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ mới
Là lực lượng ưu tú của giai cấp công nhân Việt Nam mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, 65 năm qua, ngành công nghiệp Quốc phòng (CNQP), tiền thân là ngành Quân giới, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa nhiều loại súng, đạn cung cấp cho các lực lượng vũ trang và nhân dân đánh giặc, giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Theo đường lối đổi mới đất nước và điều chỉnh chiến lược bảo vệ Tổ quốc, năm 1993, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 05 về xây dựng phát triển CNQP đến năm 2000 và tiếp theo là Nghị quyết 27 (tháng 6-2003), đã xác định rõ hơn mục tiêu và các quan điểm chỉ đạo xây dựng nền CNQP trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 05 và từ định hướng của Nghị quyết 27, Tổng cục CNQP chủ trì phối hợp nghiên cứu, biên soạn để Bộ Quốc phòng trình cấp có thẩm quyền ban hành Pháp lệnh CNQP, Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp......
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ hiến bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn (CHLB Ðức)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ hiến bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn (CHLB Ðức)
Chiều 14-9, tại trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp ông E. Xen-lơ-rinh, Thủ hiến bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn (CHLB Đức) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ, nhân dân Việt Nam mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và CHLB Đức ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của ông E. Xen-lơ-rinh và đoàn doanh nghiệp bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn tại Việt Nam sẽ góp phần tích cực và thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn nói riêng, CHLB Đức nói chung vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chính phủ, nhân dân Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Đức đã và đang phát triển tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Đức, trong đó có các doanh nghiệp bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn đẩy mạnh quan......
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tham dự Hội nghị cấp cao của LHQ và Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ lần thứ hai.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tham dự Hội nghị cấp cao của LHQ và Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ lần thứ hai.
Ngày 14-9, Bộ Ngoại giao ra thông cáo sau đây:Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao của LHQ kiểm điểm việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, diễn ra tại Trụ sở LHQ, Niu Oóc, Hoa Kỳ từ ngày 20 đến 22-9-2010.Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tham dự và cùng Tổng thống Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma chủ trì Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ lần thứ hai tại Niu Oóc, Hoa Kỳ vào ngày......
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp nguyên Tổng Bí thư Ðảng XHCN Thống nhất Ðức E-gon Cren-dơ; lãnh đạo Tập đoàn Friesland Campina (Hà Lan)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp nguyên Tổng Bí thư Ðảng XHCN Thống nhất Ðức E-gon Cren-dơ; lãnh đạo Tập đoàn Friesland Campina (Hà Lan)
Sáng 14-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp đồng chí E-gon Cren-dơ, nguyên Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Đức-CHDC Đức (nay đã sáp nhập với CHLB Đức để trở thành nước Đức thống nhất).Bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí E.Cren-dơ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việt Nam có được những thành tựu như ngày nay là nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước XHCN anh em, trong đó có CHDC Đức trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việt Nam quyết tâm đi theo con đường XHCN, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Chủ tịch nước chúc những người bạn của nhân dân Việt Nam với tinh thần làm việc vì lợi ích của hai bên, vì tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thành công trong những hoạt động hợp tác tại Việt Nam.Đồng chí E.Cren-dơ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là sự thay đổi của Thủ đô Hà Nội, đón chào Đại lễ......
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Tất cả hướng về Đại hội
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Tất cả hướng về Đại hội
LSO-Ngày 15/9/2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV sẽ được khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Làm việc ở toà soạn Báo Lạng Sơn những ngày này, chúng tôi được sống trong không khí háo hức đón chờ của các nhà máy, xí nghiệp, bà con nhân dân các địa phương qua những dòng thông tin nóng hổi từ mọi nơi gửi về. Phải nói, đây là những việc làm thực tế, những hành động thiết thực, những tấm lòng với Đảng. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy đón chào ngày hội lớnVừa qua, Nhà máy Chế biến chì thỏi ở xã Bình Trung (Cao Lộc) đã chính thức đi vào sản xuất, những sản phẩm chì đầu tiên đã được chế biến tại Lạng Sơn. Ông Vũ Đức Hạ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Khoáng sản và luyện kim Hâm Thiên Lạng Sơn cho biết: “Trước đó công ty chúng tôi đã đẩy nhanh tiến độ lắp đặt máy móc, trang thiết bị, đặc biệt là đẩy nhanh việc đào tạo nghề cho lao động tại địa phương để đúng vào tháng 9/2010 đơn vị có......
Tăng cường công tác giám sát trong Đảng
Tăng cường công tác giám sát trong Đảng
LSO-Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác giám sát trong đảng của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn được tăng cường và đẩy mạnh. Các cơ quan kiểm tra trong toàn Đảng bộ đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 4.474 lượt tổ chức đảng, 4.037 đảng viên; giải quyết khiếu nại tố cáo đối với 18 tổ chức đảng và 187 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý kỷ luật 14 tổ chức cơ sở đảng và 482 đảng viên vi phạm, đồng thời đã kết luận những ưu điểm, kịp thời uốn nắn, xử lý những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính......
Thành phố Lạng Sơn: Công tác tư tưởng trước thềm Đại hội Đảng
Thành phố Lạng Sơn: Công tác tư tưởng trước thềm Đại hội Đảng
LSO-Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một tỉnh biên giới đang trên đà đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, trong những ngày đầu triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và chào mừng Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, công tác tư tưởng trên địa bàn càng được coi trọng.Triển khai các chỉ thị của Trung ương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định tăng cường công tác tư tưởng, thống nhất tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên; sự đồng thuận về chính trị trong nhân dân; phát huy nền dân chủ XHCN, tăng cường đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH trong năm 2010 và cả nhiệm kỳ 2005-2010. Phòng chống và đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu “ diễn biến hòa bình” của các lực lượng thù địch.Pa nô, biển hiệu chào mừng Đại hội Đảng......
Thúc đẩy hợp tác toàn diện để tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị
Thúc đẩy hợp tác toàn diện để tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị
LSO-Nhân dịp hội nghị lần thứ 3 Uỷ ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, do tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phóng viên Báo Lạng Sơn đã có dịp phỏng vấn Phó Thủ tướng Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân về ý nghĩa của hội nghị, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.PV: Thưa Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, xin Phó Thủ tướng đánh giá về ý nghĩa của hội nghị lần này?Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Hội nghị lần này diễn ra vào thời điểm hết sức ý nghĩa, hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt- Trung. Cũng trong dịp này, là dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 61 năm Quốc khánh Trung Quốc và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt qua đó càng khẳng định tình hữu nghị Việt- Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch......