Thứ ba,  20/08/2019
Một số kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-2000/ CT-TTg về tăng cường công tác dân vận trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
Một số kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-2000/ CT-TTg về tăng cường công tác dân vận trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, có diện tích tự nhiên là 7.813,46 ha được chia thành 8 đơn vị hành chính (5 phường, 3 xã), dân số trên 86 nghìn người với các dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Dao...Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố lạng Sơn đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-2000 CT-TTg, ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận” gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua quán triệt học tập, triển khai thực hiện các cơ quan,đơn vị đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị số 18-2000/CT-TTg, từ đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận, khắc phục tư tưởng coi nhẹ công tác dân......
Nông dân trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
Nông dân trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
LSO-Trong lịch sử phát triển của xã hội, người nông dân thường được quan niệm là những người lao động cư trú ở nông thôn, tham gia sản xuất nông nghiệp, sống chủ yếu bằng ruộng vườn, hoặc lao động trong những ngành nghề mà tư liệu sản xuất chính là đất đai. Tùy từng quốc gia, từng thời kì lịch sử, người nông dân có quyền sở hữu khác nhau về ruộng đất, họ hình thành nên giai cấp nông dân, có vị trí, vai trò nhất định trong xã hội. Công trình thủy lợi đập Nà Trào phục vụ tưới tiêu 2/3 diện tích vùng cánh đồng xã Đại Đồng (Tràng Định) - Ảnh: Mai HoaỞ Việt Nam, qua hàng nghìn năm lịch sử, người nông dân luôn là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra của cải vật chất để duy trì sự tồn tại và phát triển xã hội. Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, người nông dân cũng là lực lượng đóng vai trò quan trọng, họ là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh......
Tăng cường vai trò của các cấp uỷ đảng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn
Tăng cường vai trò của các cấp uỷ đảng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn
LSO-Nhằm đẩy mạnh quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tích cực, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có, UBND tỉnh đã cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện thực tế của ngành nông nghiệp địa phương. Nhân dân xã Hữu Khánh (Lộc Bình) làm đường bê tông nông thôn - Ảnh: Phan CầuTỉnh đã xây dựng hơn 10 cơ chế, chính sách khuyến khích kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, điển hình là các chính sách trợ giá, trợ cước giống cây lương thực; chính sách đối với khuyến nông viên; chính sách hỗ trợ lãi suất mua máy bơm nước, máy cày tay... với nhiều tỷ đồng được trích từ ngân sách địa phương đã góp phần đưa nhanh tỷ lệ giống mới vào sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp hàng năm, các cấp ủy đều tập trung chỉ đạo trên tất......
Công tác tổ chức thời kỳ CNH-HĐH
Công tác tổ chức thời kỳ CNH-HĐH
LSO-Công tác tổ chức - cán bộ giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đội ngũ cán bộ tổ chức, cán bộ là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, trực tiếp tham mưu cho các cấp ủy đảng về tổ chức bộ máy và xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ. Bởi vậy, để nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới nhất thiết phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 BCH TW Đảng (khóa VIII) đã nhấn mạnh “Việc bố trí và sử dụng cán bộ đúng tiêu chuẩn, phù hợp với sở trường. Đề bạt cán bộ phải đúng lúc, đúng người, đúng việc”. Bố trí đúng người, đúng lúc, đúng sở trường là tìm được cán bộ đúng tiêu chuẩn, có phẩm chất và năng lực đáp ứng cương vị công tác được giao xứng đáng với tài năng của họ. Bố trí, bổ nhiệm, phân công......
Hiệu quả từ một nghị quyết
Hiệu quả từ một nghị quyết
LSO-Cùng với công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta, việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-HND-BNN giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN&PTNN về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 – 2010, đời sống của hội viên, nông dân tỉnh ta đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các hoạt động kinh tế của Hội Nông dân (ND) luôn có sự tham gia của Sở NN&PTNT và đã trở thành một trong những nhiệm vụ phối hợp trọng tâm, mang lại kết quả cao. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giúp nông dân giảm bớt gánh nặng từ sức lao động - Ảnh: Thanh SơnNhận thức rõ tầm quan trọng của các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn, 5 năm qua các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép việc triển khai NQLT số 05/2006 vào việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cơ quan Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là việc triển khai các văn......
Trên quê hương Xô-viết Nghệ Tĩnh
Trên quê hương Xô-viết Nghệ Tĩnh
Đảng bộ và nhân dân Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2005-2010) với nhiều thuận lợi trong bối cảnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Một số định hướng lớn do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra được khẳng định rõ hơn sau khi có Kết luận 20-KL/TW, Nghị quyết 37-NQ/TW, 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số chương trình, đề án lớn được Chính phủ phê duyệt như phát triển kinh tế - xã hội miền tây Nghệ An, phát triển TP Vinh trở thành Trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ. Mặt khác, những thành tựu được tích lũy từ những năm trước đã tạo thế và lực cho sự phát triển của tỉnh lên tầm vóc mới.Tìm hướng phá thế thuần nôngThể hiện rõ nhất sự phát triển của tỉnh là kinh tế tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2005-2010 đạt 9,54%. GDP bình quân đạt......
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người có những tư tưởng đặc sắc và hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú đối với công tác dân vận. Ngay khi tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong những năm 20 của thế kỷ 20, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu kinh nghiệm của các cuộc cách mạng trên thế giới và nói rõ rằng, chỉ có Cách mạng Tháng Mười Nga là thành công đến nơi vì đã đem lại lợi ích cho công, nông và quần chúng lao động. Nguyên nhân có ý nghĩa quyết định thắng lợi là Đảng Bôn-sê-vích Nga do Lê-nin lãnh đạo đã tổ chức và vận động được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, tham gia.Trên nền tảng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Bác Hồ đã chọn lọc tinh hoa văn hóa chính trị của nhân loại về vị trí của nhân dân trong tiến trình phát triển. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Quá trình lãnh đạo dựng Đảng, dựng nước,......
Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực
Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 12-10-2010 tại Hà Nội, Việt Nam. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, chủ trì Hội nghị.Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng và đại diện Bộ trưởng Quốc phòng 10 quốc gia thành viên ASEAN và tám nước đối tác đối thoại của ASEAN, bao gồm Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân, Nga và Mỹ. Tổng Thư ký ASEAN cũng tham dự Hội nghị.Ngày 13-10, Chủ tịch Hội nghị ADMM+ đã ra tuyên bố, nêu rõ: Hội nghị hoan nghênh việc thiết lập ADMM+, chúc mừng Việt Nam tổ chức ADMM+ lần thứ nhất và cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử ASEAN bởi ADMM+ là diễn đàn quốc phòng chính thức đầu tiên cấp Bộ trưởng Quốc phòng giữa ASEAN và các nước đối tác chủ chốt ngoài khu vực; khẳng định tầm quan trọng của việc giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong tiến trình ADMM+ và nhấn mạnh hợp......
Tuyên bố chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất "ADMM+: Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực"
Tuyên bố chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất "ADMM+: Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực"
1. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 12-10-2010 tại Hà Nội, Việt Nam. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam chủ trì Hội nghị.2. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng và Đại diện Bộ trưởng Quốc phòng 10 quốc gia thành viên ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại của ASEAN (dưới đây gọi tắt là các nước 'Cộng') bao gồm Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân, Nga và Mỹ. Tổng Thư ký ASEAN cũng tham dự Hội nghị.3. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã dự khai mạc Hội nghị và phát biểu chào mừng, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thiết lập ADMM+. Sau Hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng và Đại diện Bộ trưởng Quốc phòng đến chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hoan nghênh việc thiết lập ADMM+ và cho rằng ADMM+ sẽ góp phần nâng cao hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các nước 'Cộng' nhằm kết hợp nguồn lực......
Kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
Kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI tại Kiên Giang và Hải Phòng cho các cán bộ chủ chốt của Hội ở khắp mọi miền trong cả nước.Các đại biểu được nghe giới thiệu tổng quan về Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam khóa VI; tham gia trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho thanh niên, phương pháp tổ chức giao lưu thanh niên; thảo luận thanh niên với văn hóa giao thông, kỹ năng tổ chức khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên; tọa đàm phương pháp triển khai chương trình hành động 'Thanh niên tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu' và 'Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh'.Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Đại hội VI Hội LHTN Việt Nam đề ra, Ủy ban T.Ư Hội đề nghị các cơ sở Hội trong cả nước tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính đổi mới về nội dung lẫn hình thức, tăng cường......