Thứ ba,  11/08/2020
Số lượng Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI là 175 đồng chí
Số lượng Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI là 175 đồng chí
Sáng ngày 15-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý số lượng Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI là 175 đồng chíĐồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.Theo Quy chế làm việc, Đại hội đã thảo luận tại hội trường về số lượng Uỷ viên chính thức và Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý:- Số lượng Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI là 175 đồng chí;- Số lượng Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng......
Gửi gắm niềm tin từ miền quê giàu truyền thống cách mạng
Gửi gắm niềm tin từ miền quê giàu truyền thống cách mạng
Người dân A Lưới đổi đời nhờ công cuộc Đổi mới Vừa đến trung tâm thị trấn A Lưới, chúng tôi tìm gặp nữ Anh hùng Kan Lịch, người đã nhiều lần được gặp Bác Hồ. Không giấu được niềm xúc động, người đảng viên gần 50 năm tuổi đảng kể: "Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Bác Hồ đã gấp rút đưa những mặt hàng thiết yếu như muối, gạo về A Lưới. Mọi người xúc động lắm và đến bây giờ có người vẫn còn giữ những cái lọ đựng "muối Cụ Hồ, gạo Cụ Hồ" để làm kỷ niệm.Khi Bác mất, mọi người có nguyện vọng mang họ Bác Hồ, thể hiện tâm nguyện sắt son của đồng bào các dân tộc một lòng đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn. Đến nay, trên địa bàn huyện A Lưới có hơn 11.800 người tự nguyện mang họ Hồ của Bác'. Phấn khởi chào mừng Đại hội XI của Đảng, bà Kan Lịch nói: 'Tôi cũng như bà con ở đây đặt nhiều niềm tin ở các đại biểu. Mong Đại hội thảo luận, quyết định nhiều vấn đề tạo......
Phỏng vấn các đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng
Phỏng vấn các đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng
Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh:Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng caoPV: Xin đồng chí cho biết, vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện như thế nào?Đồng chí Hứa Ngọc Thuận: TP Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm, coi trọng phát triển nguồn lực con người và coi đây là nhân tố nền tảng trong phát triển. Nghị quyết Đại hội lần thứ 7 Đảng bộ thành phố (2001-2005) và lần thứ 8 (2006-2010) đều xem nội dung phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.Thành ủy và UBND thành phố đã tập trung sức chỉ đạo tăng ngân sách ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trường lớp, trung tâm giáo dục, dạy nghề; đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên, công nhân; phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trên các lĩnh vực; chuẩn bị đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng lực bổ sung cho hệ thống chính trị. Thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình......
Công tác Xây dựng lực lượng Công an nhân dân nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới (Trích tham luận của đồng chí Ðại tướng LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an
Công tác Xây dựng lực lượng Công an nhân dân nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới (Trích tham luận của đồng chí Ðại tướng LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an
...Năm năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân như: Nghị quyết 40 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Công an; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia; Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới...; Luật Công an nhân dân, Pháp lệnh Tình báo, Pháp lệnh Cảnh vệ, Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự; Nghị định 77 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Bộ Công an...Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an với vai trò......
Ngày làm việc thứ tư đại hội XI của Ðảng
Ngày làm việc thứ tư đại hội XI của Ðảng
Sáng 15-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Theo Quy chế làm việc, Đại hội đã thảo luận tại hội trường về số lượng Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý:- Số lượng Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 175 đồng chí;- Số lượng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 25 đồng chí.Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát biểu ý kiến với Đại hội về một số......
Ngày làm việc thứ tư Đại hội XI của Đảng Thảo luận và thông qua một số nội dung về công tác nhân sự
Ngày làm việc thứ tư Đại hội XI của Đảng Thảo luận và thông qua một số nội dung về công tác nhân sự
Hôm qua, 15-1, Đại hội XI của Đảng bước sang ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, điều hành phiên họp và phát biểu ý kiến về một số điểm cần lưu ý trong công tác nhân sự. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội. Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI; tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, độ tuổi; về số lượng Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khóa XI. Về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành T.Ư khóa XI, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và ý chí......
Một số giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế
Một số giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế
(Trích tham luậncủađồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh)...Chúng tôi rất đồng tình và đề nghị cần phải có chính sách và giải pháp mạnh mẽ, có hiệu quả để thúc đẩy nhanh quá trình "chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ gắn với các vùng kinh tế" đề ra trong dự thảo "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020". Liên quan nội dung này, trong các văn kiện trình Đại hội XI đã đề cập nhiều chính sách và giải pháp, nhất là ba đột phá chiến lược về sự hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với những chính sách và giải pháp đó. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, xin được cụ thể hóa và nhấn mạnh năm nhóm chính sách và giải pháp sau......
Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
(Trích tham luận của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)...Hiện nay, giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam đang đứng trước những thách thức to lớn: yêu cầu cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, trong điều kiện khoa học - công nghệ phát triển nhanh, cạnh tranh gay gắt, tình hình thế giới có những thay đổi nhanh chóng phức tạp; âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta vẫn quyết liệt. Mặt trái của kinh tế thị trường và sự du nhập của các luồng văn hóa độc hại đang từng ngày, từng giờ tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có GCCN. Một bộ phận của công nhân, lao động không có việc làm ổn định, thời gian làm việc kéo dài và cường độ làm việc cao, điều kiện làm việc ít được cải thiện,... đã ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, tâm trạng và đời sống một bộ phận giai cấp công nhân.Nhiều vấn đề bức xúc......
Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
(Trích tham luận của đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên T.Ư Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam)...Nhiệm vụ cách mạng của nước ta hiện nay đòi hỏi phải giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kịp thời ngăn ngừa, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời sẵn sàng giành thắng lợi khi có tình huống phức tạp hơn. Vì vậy, cần thấu suốt quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng Quân đội Nhân dân (QĐND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phải có sự đổi mới và phát triển về nội dung và phương thức xây dựng quân đội phù hợp trên nền tảng của tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc XHCN trong điều kiện mới; phù hợp với khả năng thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả hiện tại và lâu dài.Để xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện......
Ngày làm việc thứ ba Đại hội XI của Ðảng
Ngày làm việc thứ ba Đại hội XI của Ðảng
Cả ngày 14-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XI.Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.Trong ngày 14-1-2011, đã có các đại biểu sau đây phát biểu tham luận :- Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;- Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;- Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;- Đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;- Đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;- Đồng chí Lê Phước......