Thứ hai,  19/08/2019
Chi bộ thôn Nà Pất: Khi đảng viên nêu gương
Chi bộ thôn Nà Pất: Khi đảng viên nêu gương
(LSO) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên Chi bộ thôn Nà Pất (xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng) luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển của...
Nhất thể hóa chức danh ở Văn Lãng: Từng bước gỡ khó
Nhất thể hóa chức danh ở Văn Lãng: Từng bước gỡ khó
(LSO) - Thực hiện Nghị quyết 18- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Văn Lãng là địa phương có kết quả rõ nét nhất...
Cao Lộc: Chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết 67
Cao Lộc: Chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết 67
(LSO) - Thực hiện Nghị quyết số 67, ngày 11/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Cao Lộc đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, từng bước...
Trang 1 / 1612345...10...Cuối »