Thứ sáu, 22/02/2019

Đình Lập coi trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

LSO- Để xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng… thời gian qua, Huyện ủy Đình Lập luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, góp phần thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Xác định đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã ban hành các kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo từng năm. Theo đó, BTV chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đảm bảo nội dung chương trình, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng…

Ông Trần Quang Khải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Năm 2018, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch học tập của lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính (TCLLCT – HC) khóa học 2018 – 2019 với 69 học viên; đồng thời mở lớp sơ cấp lý luận chính trị (LLCT) tại huyện với 26 học viên. Trước đó, trong năm 2017 đã có 68 học viên hoàn thành chương trình học tập lớp TCLLCT – HC; 41 học viên hoàn thành chương trình học tập lớp sơ cấp LLCT.

Cán bộ thị trấn Nông trường Thái Bình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Thị trấn Nông trường Thái Bình hiện có 18 cán bộ, trong đó có 9 cán bộ có chứng chỉ TCLLCT-HC, 4 cán bộ có chứng chỉ sơ cấp LLCT. Ông Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao trình độ mỗi cán bộ nên đảng ủy hết sức tạo điều kiện, đồng thời luôn động viên cán bộ cố gắng hoàn thành công việc chuyên môn cũng như việc học tập trên lớp. Những cán bộ được cử đi học nhận thức được nâng cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ đề ra trước đó.

Từ năm 2017 đến nay, trên cơ sở phân bổ chỉ tiêu của tỉnh, BTV Huyện ủy cử 4 cán bộ là lãnh đạo cấp trưởng các phòng, ban chuyên môn tham gia xét tuyển đi học cao cấp LLCT tổ chức tại tỉnh; cử 12 cán bộ, công chức cấp huyện, xã đi học TCLLCT – HC hệ tập trung tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Công tác bồi dưỡng cũng được huyện quan tâm. Thực hiện theo kế hoạch, đồng thời dựa trên cơ sở đề nghị của các chi, đảng bộ, các cơ quan và các xã, thị trấn về nhu cầu mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, BTV Huyện ủy chỉ đạo các ban tham mưu của Huyện ủy, các đoàn thể chính trị – xã hội của huyện phối hợp mở gần 20 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 900 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ông Trần Quang Khải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết thêm: Đội ngũ cán bộ của huyện, xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, chuyên môn đang đảm nhiệm, phát huy và áp dụng được kiến thức đã học vào thực tế công việc…, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong tổng số 1.188 công chức, viên chức của huyện, qua đào tạo bồi dưỡng, hiện nay có 796 người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; 199 người có trình độ từ trung cấp LLCT trở lên; các chức danh chủ chốt ở huyện, xã đều đảm bảo bằng cấp chuyên môn, trình độ LLCT theo quy định.
THANH MAI