Thứ ba, 18/06/2019

Văn Quan: Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

LSO- Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX “Về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Văn Quan luôn quan tâm, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của địa phương, từ đó thu được những kết quả quan trọng.

Để cụ thể hóa Chỉ thị số 15, BTV Huyện uỷ ban hành Nghị quyết số 22-NQ/HU, ngày 15/6/2009 về việc biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn; Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 10/5/2012 “Về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ xã, thị trấn đến năm 2015”…

Ông Trương Văn Lô, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử; tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Theo đó, 100% đảng bộ các xã, thị trấn đã triển khai quán triệt Chỉ thị số 15 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 15, BTV Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy cử đồng chí phó trưởng ban có chuyên môn về lịch sử trực tiếp phụ trách công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, một đồng chí chuyên viên là cử nhân sư phạm lịch sử trực tiếp tham mưu làm công tác này. Để sát sao hơn, cấp xã, thị trấn cử đồng chí phó bí thư đảng ủy phụ trách công tác lịch sử Đảng để cùng tham gia, báo cáo trực tiếp các vấn đề liên quan.

Cán bộ xã Văn An tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử truyền thống của xã

Bà Phùng Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Văn An cho biết: Năm 2016, xã đã hoàn thành cuốn lịch sử đảng bộ thời kỳ 1930 – 2015. Trước đó, chúng tôi triển khai nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền nên trong quá trình thu thập tư liệu đã thu hút đông đảo các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt, các nhân chứng lịch sử đóng góp, bổ sung tư liệu, cung cấp thông tin có giá trị, làm rõ hơn những vấn đề lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống.

Đến nay, toàn huyện có 18 cuốn lịch sử Đảng, trong đó có 3 cuốn về lịch sử Đảng bộ huyện (giai đoạn 1930 – 1954 ; 1955 – 1985; 1985 – 2005); 14 cuốn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn; 1 cuốn lịch sử lực lượng vũ trang Quân sự huyện giai đoạn 1947 – 2010. Các cuốn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống khi phát hành đạt chất lượng, phản ánh chân thực tiến trình lịch sử địa phương, mang tính đảng và tính giáo dục truyền thống cao… nên đã được đông đảo ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ quan tâm học tập. Từ đó góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đối với Đảng, Nhà nước…

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu có một số khó khăn, đó là việc sưu tầm tư liệu như: sổ ghi chép cá nhân, các giấy tờ đã cũ, rách. Bên cạnh đó là việc các nhân chứng lịch sử đã qua đời, những người còn sống tuổi cao, sức yếu, trí nhớ giảm, do vậy cũng ảnh hưởng đến việc cung cấp tư liệu.

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống và hoàn thiện lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động  sưu tầm tư liệu, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo xã, thị trấn. Đảng bộ xã, thị trấn chưa viết được tiếp tục quan tâm hơn về công tác này, có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời cấp trên. Đối với một số nội dung khó thì tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, khai thác thực hiện trước, những nội dung nào trong kho tư liệu còn lưu sẽ tiến hành khai thác sau.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  Văn Quan cho biết thêm: Dự kiến trong năm nay, huyện sẽ xuất bản thêm 3 cuốn lịch sử đảng bộ xã, đồng thời gộp 3 cuốn lịch sử đảng bộ huyện thành một cuốn. Hiện huyện cũng đã có kế hoạch cụ thể để hoàn thành cuốn lịch sử Đảng cho 6 xã còn lại, phấn đấu đến hết năm 2020, cơ bản 24/24 xã, thị trấn có lịch sử Đảng bộ và hoàn thành cuốn Lịch sử Công an huyện Văn Quan, giai đoạn 1945 – 2020.

THANH MAI