Thứ ba,  12/11/2019

Lộc Bình củng cố tổ chức cơ sở đảng

(LSO) – Xác định tầm quan trọng của công tác Đảng đối với xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Lộc Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Bình (bên phải) trao đổi với ủy viên chi bộ khu phố về nội dung sinh hoạt tháng 10

Đảng bộ huyện Lộc Bình có 67 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 5.500 đảng viên. Để các TCCSĐ nhận thức đúng và phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị quán triệt đầy đủ, kịp thời chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Trong đó tập trung vào một số giải pháp như: quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới sinh hoạt, nhất là tại các chi bộ nông thôn, đồng thời chú trọng kiểm tra, đánh giá thực chất hoạt động của các TCCSĐ và đảng viên.

Ông Đinh Hữu Thế, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đều quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng, nghiệp vụ, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, năng lực và trách nhiệm. Với tinh thần đó, huyện chủ động mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, cử cán bộ chủ chốt đi  học tập, nghiên cứu.

Cụ thể, từ năm 2008 đến nay, huyện mở 5 lớp trung cấp lý luận chính trị cho hơn 300 học viên, hơn 60 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, nghiệp vụ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cho hơn 4.000 đồng chí, cử hơn 300 cán bộ chủ chốt cơ sở tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại tỉnh.

Song song với đó, công tác luân chuyển cán bộ được chú trọng, góp phần đào tạo, rèn luyện cán bộ nguồn cho huyện. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, huyện đã điều động, luân chuyển ngang 4 đồng chí bí thư đảng ủy xã trên địa bàn.

Một trong những giải pháp quan trọng để phát huy vai trò TCCSĐ, đó là quan tâm đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối với các đảng bộ được chọn để củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch riêng. Theo đó, phân công cụ thể huyện ủy viên phụ trách cùng cán bộ của các ban đảng, đoàn thể tham dự sinh hoạt để nắm tình hình cũng như tham mưu đưa ra các giải pháp phù hợp. Năm 2018, huyện lựa chọn Đảng bộ xã Minh Phát để xây dựng kế hoạch củng cố TCCSĐ.

Ông Nguyễn Văn Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Minh Phát cho biết: Đảng ủy đã tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm tại chi bộ thôn Nà Noong và thôn Khuôn Săn, mời các đồng chí trên huyện cũng như các bí thư chi bộ trên địa bàn xã đến dự để trao đổi, rút kinh nghiệm. Tháng 8 vừa qua, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kĩ năng tổ chức, ghi biên bản sinh hoạt cho bí thư, thư ký phụ trách ghi chép sinh hoạt tại các chi bộ. Qua theo dõi, đến nay, các chi bộ đều duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, công tác tổ chức sinh hoạt có những chuyển biến tích cực.

Cùng với các giải pháp trên, Huyện ủy Lộc Bình luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Trong 10 năm qua, cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát được 252 lượt tổ chức đảng, 2.028 đảng viên, thi hành kỷ luật 230 đảng viên. Qua đây kịp thời phát hiện và xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, không có đơn khiếu nại về kỷ luật đảng phải giải quyết. Hằng năm, công tác đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên đều được thực hiện đúng quy trình, khách quan và thực chất. Năm 2017, tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh chiếm 36,76%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm trên 85%.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp củng cố TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ huyện Lộc Bình đã xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo thuận lợi thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, nâng cao đời sống và tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

PHƯƠNG DUNG