Thứ ba, 23/07/2019

Cao Lộc: Đảng viên trẻ nêu gương xây dựng đời sống văn hóa

(LSO) – Đảng viên trẻ luôn được đánh giá là những nhân tố tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở. Bằng những việc làm thiết thực, tinh thần gương mẫu đi đầu, đảng viên trẻ huyện Cao Lộc đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Năm 2018, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc về đích nông thôn mới, trong đó văn hóa là một trong những tiêu chí được đánh giá có kết quả khá nổi bật. Để làm được điều này là sự chung tay của cấp ủy, chính quyền xã với sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ.

Chị Lục Thị Thu Huyền, Bí thư Đoàn xã Hồng Phong cho biết: Trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đoàn thanh niên được giao nhiệm vụ cùng chung tay các tiêu chí. Từ năm 2018 đến nay, đoàn xã có 4 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tổ chức đoàn xác định, đây là nhân tố chủ chốt khơi dậy các phong trào của thanh niên như: bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động gia đình, người thân, hàng xóm chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn minh… Nhờ sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ đảng viên trẻ, chủ động của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và kinh phí 72,5 triệu đồng của cấp trên hỗ trợ, mô hình thôn sáng – xanh – sạch đẹp tại thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong đã được thực hiện, góp phần nâng cao đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Đoàn viên thanh niên xã Phú Xá, huyện Cao Lộc tham gia làm đường giao thông liên thôn

Để góp phần tham gia xây dựng đô thị văn minh, trong năm 2018, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Cao Lộc đã chỉ đạo Đoàn thanh niên thị trấn Cao Lộc và thị trấn Đồng Đăng ra quân đồng loạt tổ chức các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”.

Để huy động được một lượng ĐVTN tham gia, hơn ai hết những đảng viên trẻ của hai đơn vị này phải tiên phong, đi đầu, vận động hô hào tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Nhờ đó đã huy động được hơn 240 lượt ĐVTN tham gia với các hoạt động: bóc xóa quảng cáo, tờ rơi, tổng vệ sinh trên các trục đường, đứng chốt giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại ngã tư Cao Lộc dịp tiếp sức mùa thi…

Hằng năm, BTV Huyện đoàn đều xây dựng nội quy, quy chế làm việc cơ quan, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện; đối với cán bộ đoàn chủ chốt cần thực hiện 8 điều: gương mẫu, trách nhiệm, xung kích, trung thực, sáng tạo, thân thiện, thường xuyên học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng. Đồng thời thực hiện nghiêm túc những việc đảng viên không được làm theo quy định… Việc làm này góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời nhắc nhở mỗi người phải luôn nêu cao vai trò xung kích đi đầu.

Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn huyện Cao Lộc đã có 6 xã đạt tiêu chí 16 về văn hóa, gồm: Gia Cát, Hải Yến, Yên Trạch, Hồng Phong, Tân Thành, Phú Xá. Những đơn vị còn lại đang nỗ lực thực hiện để đạt được tiêu chí theo quy định.

Anh Lăng Văn Chí, Bí thư Huyện đoàn Cao Lộc cho biết: Hằng năm, BTV Huyện đoàn luôn phối hợp với các đơn vị để cùng chung tay thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và củng cố quốc phòng, an ninh… Chúng tôi xác định đảng viên trẻ là nhân tố quan trọng trong thực thi nhiệm vụ. Bởi lực lượng này luôn bám sát cơ sở, dễ dàng nắm bắt đời sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân, nhất là đối với ĐVTN nên có thể chủ động tham gia, góp ý những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ năm 2018 đến nay, Huyện đoàn Cao Lộc kết nạp được  1.533 đoàn viên, số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là 283, trong đó, kết nạp được 121 người, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng của Đảng bộ huyện. BTV Huyện đoàn luôn xác định, những đảng viên trong độ tuổi đoàn sẽ là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của ĐVTN.

Hầu hết các bí thư chi đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Cao Lộc hiện nay là đảng viên trẻ tuổi, đây là lực lượng làm tăng sức trẻ cho Đảng, là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến ĐVTN và nhân dân. Các đồng chí luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đoàn trong các phong trào thi đua đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN, các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới.

THANH MAI – KHÁNH LY