Thứ sáu,  23/08/2019
Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khắc phục hạn chế tại đơn vị yếu

LSO-Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Cao Lộc đã có nhiều giải pháp cụ thể. Một trong số đó chính là việc khắc phục hạn chế những đơn vị yếu kém, mức độ hoàn thành nhiệm vụ không cao.


Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lòa (bên phải) cùng cán bộ xem xét lại
nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ

Năm 2017, Huyện ủy Cao Lộc chọn Đảng bộ xã Thanh Lòa là đơn vị để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bởi năm 2016, đảng bộ này chỉ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Một trong những vướng mắc của đảng bộ là các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt định kỳ không thường xuyên, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt còn ít… đã ảnh hưởng đến đánh giá xếp loại của toàn Đảng bộ xã Thanh Lòa.

Để khắc phục, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy tăng cường cán bộ từ huyện xuống giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, chỉ đạo đảng ủy theo dõi sát sao, chấn chỉnh lại hoạt động của các chi bộ; tăng cường định hướng, gợi ý nội dung sinh hoạt cho các chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; các cán bộ được phân công phụ trách khu vực cũng đã dự sinh hoạt thường xuyên để nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo cấp ủy để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời với những chi bộ hoạt động tốt, Đảng ủy tiếp tục động viên, lựa chọn giao nhiệm vụ quan trọng để thực hiện hiệu quả cho công việc chung. Qua hơn 1 năm nỗ lực, Đảng bộ xã Thanh Lòa đã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau Đảng bộ xã Thanh Lòa, năm 2018, BTV Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Lộc Yên làm đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Để “vực dậy” đảng bộ này, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch 101-KH/HU ngày 26/4/2018 chỉ đạo Đảng bộ xã Lộc Yên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng năm 2018 và những năm tiếp theo; đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai rộng rãi.

Ông Lý Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Yên cho biết: Một số giải pháp của cấp trên đưa ra để tập trung thực hiện như: thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm… đều được đảng ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện. Trên tinh thần cầu thị, những vướng mắc đều được đảng ủy báo cáo cấp trên để gỡ khó. Cấp trên đã luân chuyển một đồng chí từ huyện về giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã để cơ sở có thêm nguồn lực.

Qua một năm thực hiện với sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, nhiều giải pháp được đảng ủy thực hiện và có hiệu quả. Như việc đội ngũ cán bộ, công chức xã có sự thay đổi trong nhận thức, tư tưởng, đã chủ động hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tác phong lề lối làm việc đi vào nền nếp. Năm 2018, Đảng ủy xã Lộc Yên thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và đều được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt; 11 chi bộ trực thuộc không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Liễu Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Qua theo dõi, đánh giá nhận thấy các đơn vị được chọn để tập trung củng cố đã có nhiều nỗ lực khắc phục hạn chế trước đó, đều được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2019, BTV Huyện ủy tiếp tục lựa chọn Đảng bộ xã Xuân Long làm đơn vị để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. BTV Huyện ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài nên theo dõi sát sao; các ban đảng, các cơ quan, đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch riêng để giúp đỡ theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Việc củng cố đơn vị yếu là một trong những giải pháp thiết thực mà Đảng bộ huyện Cao Lộc đã và đang thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện các mục tiêu trước đó đã đề ra của địa phương. Minh chứng rõ nhất là năm 2018, toàn Đảng bộ huyện đã có 77/84 chi, đảng bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ huyện được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HOÀNG MAI