Thứ sáu,  29/05/2020
Thực hiện Nghị quyết 25 ở thành phố Lạng Sơn:

Nhiều bước chuyển quan trọng

LSO-Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, thành phố Lạng Sơn đã có nhiều bước chuyển quan trọng.


Công chức bộ phận một cửa phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện Nghị quyết 25, Thành ủy Lạng Sơn đã xây dựng chương trình hành động số 28-Ctr/TU ngày 3/10/2013 và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến 100% chi bộ khối, thôn; xây dựng kế hoạch của cấp ủy nhằm thực hiện tốt nghị quyết và chương trình hành động của Thành ủy.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện, qua theo dõi nhận thấy các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả một số nội dung của nghị quyết như: nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước…

Thực tế, thông qua việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25, một số cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước, UBND các phường, xã trực thuộc thành phố đã tích cực triển khai một số nội dung công việc liên quan đến việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận. Điển hình là công tác tiếp dân khi đến làm thủ tục hành chính ở các phường, xã. Hầu hết tại trụ sở UBND các phường đều đã có wi-fi phục vụ nhu cầu của người dân khi cần thiết. Thêm vào đó, khi làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, các công chức chuyên môn đều hướng dẫn tận tình. Qua đó có thể thấy chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao.

Ông Vũ Sơn Hà, Bí thư Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Hằng năm, cán bộ, công chức đều được tham gia tập huấn, bồi dưỡng để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra. Chúng tôi giải quyết những vấn đề của nhân dân đúng thủ tục, quy trình và cố gắng không gây phiền hà; những bức xúc, thắc mắc của người dân được cán bộ chuyên môn giải đáp kịp thời, chính bởi vậy nhận được sự tin tưởng và hài lòng của nhân dân.

Thành ủy chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; duy trì tốt hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”, giải quyết kịp thời 100% nhu cầu giao dịch của tổ chức, công dân theo quy định. Kết quả tỷ lệ giải quyết đơn hằng năm đều đạt trên 95% (từ năm 2013 đến nay đã tiếp gần 5.000 lượt công dân, tiếp nhận trên 3.000 đơn của công dân, đã giải quyết trên 95% đơn thuộc thẩm quyền).

Đối với các phong trào thi đua yêu nước, Thành ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…Từ năm 2013 đến nay, trung bình mỗi năm Thành ủy duy trì trên 100 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó khoảng 70% được đánh giá có hiệu quả. Nhờ đó, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Kết quả này góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 25 đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quần chúng nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Hiện nay cả 3 xã: Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc của thành phố đang tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; các phường đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh. Vừa qua thành phố Lạng Sơn cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II.

 THANH MAI