Thứ sáu,  29/05/2020

Chi Lăng đưa Chỉ thị 27 vào thực tiễn

(LSO) – Ngày 26/2/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 27-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, theo đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai sâu rộng. Tại huyện Chi Lăng, sau hơn 5 năm thực hiện chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã có nhiều chuyển biến sâu sắc về nhận thức, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nhân rộng.

Ông Vi Xuân Trường, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở cho biết: Ngay sau khi có Chỉ thị 27,  Ban Dân vận tham mưu cho Huyện ủy ban hành Chương trình hành động số 39-Ctr/HU ngày 17/4/2014 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Trên cơ sở đó, theo dõi các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, hành chính, đơn vị sự nghiệp; QCDC ở xã, thị trấn; QCDC ở doanh nghiệp nhà nước…

Nhân dân xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn

Để QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt, cấp ủy, chính quyền huyện yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc những nội dung phải công khai theo quy định; đối thoại trực tiếp…

Đơn cử như công tác đối thoại trực tiếp, từ khi thực hiện chỉ thị đến nay, trung bình mỗi năm huyện tổ chức đối thoại trực tiếp 1 lần; 100% các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại ở cơ sở. Điển hình như trong năm 2018, cấp huyện tổ chức được 3 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các hộ gia đình của 8 xã, thị trấn bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, ảnh hưởng trong chỉnh trang đô thị; 19/21 xã, thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp với nội dung chủ yếu về công trình phúc lợi, xây dựng nông thôn mới, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án…Qua đối thoại giải đáp được các thắc mắc của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chung.

Hay như nội dung thực hiện QCDC ở xã, thị trấn, hiện nay 21/21 xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc công khai cho nhân dân biết những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nhân dân và địa phương, như: công khai các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất…

Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, nhân dân trên địa bàn huyện luôn ủng hộ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có hơn 700 hộ gia đình hiến được hơn 46 nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa; các xã làm được hơn 63 km đường giao thông nông thôn, san lấp hơn 213 km đường thôn, làng, khu dân cư…

Ông Phùng Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ cho biết: Trên tinh thần cầu thị, chúng tôi luôn tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân về công tác quản lý điều hành, thái độ phong cách làm việc của cán bộ, công chức tại đơn vị, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, bức xúc trong nhân dân, giúp người dân tiếp cận rộng rãi với các nguồn thông tin, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính…Từ năm 2018 đến nay, thị trấn Đồng Mỏ tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hơn 10.300 hồ sơ của nhân dân.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện chủ động phối hợp với giám đốc công ty, chủ doanh nghiệp kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao dộng tập thể…Kết quả từ khi thực hiện chỉ thị, 100% doanh nghiệp xây dựng QCDC và tổ chức hội nghị người lao động.

Việc thực hiện QCDC đã tác động tích cực đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vai trò của tổ chức công đoàn trong giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, điều kiện làm việc của người lao động được tăng cường nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động; tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết nội bộ.

Thông qua việc thực hiện QCDC đã tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, yêu nước; nhân dân tích cực đóng góp các nguồn lực cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

THANH MAI