Chủ nhật,  22/09/2019

Đảng bộ Quân sự huyện Cao Lộc: Chuyển biến trong học và làm theo gương Bác

(LSO) – Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân sự huyện Cao Lộc đã tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề nghiêm túc theo quy định. Qua đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng thể hiện rõ quan điểm và nhận thức đúng đắn, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thượng tá Vũ Văn Ngừng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cao Lộc cho biết: Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, cấp ủy, chỉ huy luôn thống nhất về mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện. Đồng thời chủ động xây dựng các chuyên đề sát tình hình thực tế, tổ chức học tập gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng đổi mới lề lối làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; người đứng đầu cấp ủy nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công việc, làm gương cho cấp dưới học tập, noi theo.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Lộc triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019

Quá trình tổ chức học tập, cấp ủy tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm 6 chuẩn mực đạo đức chung, 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong quân đội và 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, cổ động thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, khẩu hiệu, bảng tin; tổ chức tọa đàm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tham gia tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, đa dạng như: thi kể chuyện về Bác Hồ; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua học tập, sinh hoạt, cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức đúng đắn, kiên định vững vàng, bản lĩnh chính trị, tự giác tu dưỡng đạo đức, lối sống, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội.

Trung tá Nguyễn Văn Doan, Bí thư Chi bộ Ban tham mưu, Ban CHQS huyện Cao Lộc cho biết: Trong công tác, cấp ủy, chỉ huy phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời gắn trách nhiệm của bí thư, cán bộ chủ trì nếu để cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật; vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, tính sáng tạo trong xây dựng đảng bộ, chi bộ. Năm 2018, Chi bộ Ban tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Quân sự huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch nhiệm vụ quốc phòng, quân sự phù hợp tình hình thực tiễn. Cấp ủy, chỉ huy tổ chức cho bộ đội học tập, huấn luyện nghiêm túc 100% nội dung, chương trình, quân số tham gia đạt 99,8% trở lên. Đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), các đơn vị tổ chức giáo dục chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; huấn luyện cho DQTV sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị có trong biên chế và hiểu biết các loại vũ khí mới, đảm bảo tuyệt đối an toàn, quân số tham gia đạt 98,6% trở lên. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện có 15,6% đơn vị huấn luyện giỏi và 84,6% đạt huấn luyện khá.

Ngoài ra, trong huấn luyện, hành quân dã ngoại, lực lượng vũ trang huyện kết hợp làm dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2018, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng DQTV đóng góp 1.765 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân tu sửa, phát quang đường giao thông 20 km, nạo vét công trình thủy lợi 800 m, làm đường bê tông nông thôn 1,5 km, thu hoạch mùa màng, san lấp mặt bằng nhà văn hóa, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách…

Ghi nhận kết quả đó, từ năm 2016 – 2018, Đảng bộ Quân sự huyện Cao Lộc liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện ủy Cao Lộc tặng giấy khen; tháng 4/2019, Đảng bộ được Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2019.

NÔNG ĐÌNH QUANG