Chủ nhật,  09/08/2020

Đình Lập: Chuyển biến trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(LSO) – Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, những năm qua, huyện Đình Lập luôn nỗ lực thực hiện công tác này. Qua đó, không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng, tạo khí thế phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như Nghị quyết số 34 ngày 13/5/2014 về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Nghị quyết số 11 ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn bản, quy ước ở khu phố trong tình hình mới”.

Người dân xã Đình Lập tra cứu thông tin tại trụ sở UBND xã

Ông Hoàng Văn Tài, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện cho biết: Ban Chỉ đạo đã theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời hằng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo kế hoạch. Qua theo dõi, 5 năm trở lại đây, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến.

Đến với xã Đình Lập vào một ngày giữa tháng 5, chúng tôi nhận thấy người dân chăm chú theo dõi   thông tin trên bảng tin tại trụ sở xã. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết người dân ở đây rất quan tâm đến các vấn đề như: tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương; dự toán thu, chi ngân sách, các khoản huy động đóng góp, xây dựng cơ sở hạ tầng…

Bà Sầm Thị Vui, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện QCDC ở xã, UBND xã đã nâng cao trách nhiệm, công khai minh bạch, thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Mọi thông tin đều được chúng tôi công khai để người dân tham khảo, để nhân dân có thể bàn bạc, đóng góp ý kiến, từ đó bà con phấn khởi, tích cực hưởng ứng mọi nhiệm vụ, phong trào của xã.

Cùng với xã Đình Lập, các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện đều thực hiện tốt QDCD ở cơ sở, nhờ đó huy động được nguồn lực lớn trong nhân dân. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện huy động được gần 81 nghìn ngày công lao động; làm được trên 100 km đường bê tông nông thôn; duy tu, sửa chữa hơn 351 km mặt đường. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp vận động được trên 70 hộ gia đình hiến gần 16 ngàn m2 đất làm đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa xã…

QCDC còn được thể hiện trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Theo đó, việc thực hiện QCDC trong các cơ quan, đơn vị được gắn với Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức. Như việc tổ chức công đoàn ở các đơn vị đã chủ động phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; tổ chức ký kết giao ước và phát động thi đua, cụ thể hóa QCDC bằng nội quy, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng…Từ năm 2014 đến nay, 100%  cơ quan, đơn vị đều tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng năm; người lao động tại các cơ quan  đều nắm rõ các quy chế.

Việc thực hiện QCDC ở doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Trên địa bàn huyện hiện nay có 4 doanh nghiệp, hằng năm, 4/4 doanh nghiệp đều tổ chức hội nghị người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động và các tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể công nhân viên chức, người lao động. Đồng thời phối hợp với giám đốc doanh nghiệp tổ chức tốt hội nghị người lao động, thực hiện công khai phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phổ biến các chế độ chính sách, bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh…

Việc thực hiện QCDC ở doanh nghiệp đã tác động tích cực đến sản xuất, kinh doanh của mỗi đơn vị, tạo môi trường làm việc lành mạnh, nội bộ đoàn kết, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Nhờ những nỗ lực trong thực hiện QCDC ở cơ sở, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp được hoàn thành tốt. Năm 2018, Đảng bộ huyện có 5/8 nhiệm vụ trọng tâm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ huyện được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HOÀNG MAI