Thứ bảy,  14/12/2019

Đình Lập: Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”

(LSO) – Mặc dù là huyện nghèo (30a) của tỉnh, nhưng đến nay, đội ngũ cán bộ cơ sở của huyện Đình Lập đều có tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị (LLCT) trên 97%. Đây là một trong những huyện có số cán bộ đạt chuẩn cao của tỉnh. Có được kết quả đó là do huyện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, từ đó ngày càng đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ông Trần Quang Khải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để có được kết quả như vậy, những năm qua huyện đã thực hiện một số giải pháp như: tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; xác định chính xác nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở đó xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho từng năm, từng giai đoạn; nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng…

Công chức bộ phận một cửa xã Đình Lập trao đổi công việc

Hiện nay, toàn huyện có 7/12 xã có 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn và LLCT, các xã còn lại cũng đạt tỷ lệ gần 98%.

Như ở xã Bính Xá, hiện nay, 23/23 cán bộ đã đạt chuẩn về chuyên môn và LLCT. Xác định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” nên Đảng ủy luôn tạo điều kiện, động viên cán bộ cố gắng hoàn thành công việc chuyên môn cũng như học tập trên lớp.

Còn ở thị trấn Đình Lập, hiện 19/19 cán bộ, công chức đã đạt chuẩn về chuyên môn và LLCT. Ông Hoàng Văn Vương, Chủ tịch UBND thị trấn Đình Lập cho biết: Thị trấn thường xuyên cử các cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cũng như tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng của huyện, góp phần nâng cao trình độ về mọi mặt. Việc tham gia các lớp bồi dưỡng về cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng đối tượng Đảng…giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn định hướng tuyên truyền của huyện, tỉnh, đồng thời có nhận thức đúng về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền thị trấn cũng động viên cán bộ tích cực học hỏi, chủ động nâng cao trình độ.

Theo đó, huyện đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để đảm bảo chất lượng trong đào tạo, bồi dưỡng bằng các giải pháp: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kể cả giáo viên cơ hữu và kiêm chức vững vàng về chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khả năng sư phạm; kiện toàn tổ chức, biên chế, bổ sung lực lượng giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đặt ra… Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, huyện mở được 84 lớp bồi dưỡng cho hơn 6.000 học viên; cử 19 đồng chí đi học cao cấp LLCT, 230 đồng chí học trung cấp LLCT… Các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng đều đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Một trong những cách làm của huyện để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở là đôn đốc, động viên cán bộ, công chức hoàn thiện các yêu cầu về chuyên môn và bằng cấp. Đối với những cán bộ có biểu hiện chây ì, huyện thực hiện chủ trương luân chuyển, đánh giá theo thái độ làm việc.

Hiện nay, huyện Đình Lập có tổng số 243 cán bộ công chức cấp xã, trong đó có 237/243 cán bộ đã đạt chuẩn về chuyên môn; 240/243 cán bộ đã đạt chuẩn về trình độ LLCT. Trưởng Ban Tổ chức  Huyện uỷ cho biết thêm: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chọn, cử các cán bộ đi học; đồng thời đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức và các chức danh không chuyên trách ở xã, thị trấn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng khi có văn bản yêu cầu.

THANH MAI