Thứ hai,  17/02/2020

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Nhiều giải pháp đồng bộ

(LSO) – Những năm qua, Tỉnh ủy đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy thị trấn Đình Lập luôn quan tâm hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng tháng, Thường trực Đảng ủy, các Đảng ủy viên xuống cơ sở cùng dự sinh hoạt chi bộ theo phân công để nắm tình hình, cùng tham gia tháo gỡ từng việc, do đó chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Trong sinh hoạt, các đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, không còn tình trạng chủ tọa “độc thoại”, tạo không khí cởi mở.

Ông Vy Xuân Lực, đảng viên chi bộ 3 cho biết: Năm 2018, cấp trên có chủ trương vận động nhân dân khôi phục lại đình Háng Slấp với mức đóng góp 200 nghìn đồng/hộ. Khi bàn bạc vấn đề này, nhờ thảo luận, đóng góp ý kiến nên tôi và mọi người được bày tỏ quan điểm, chúng tôi hiểu rõ chủ trương, ý nghĩa của việc khôi phục lại đình Háng Slấp nên ai cũng đồng thuận với mức đóng góp và phương án thực hiện.

Đảng viên Chi bộ Kiểm soát chi, Đảng bộ Kho Bạc Nhà nước tỉnh trao đổi nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2018

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thể hiện qua chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng; chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; kiểm tra, giám sát để nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên…

Như việc sinh hoạt định kỳ, nhìn chung, các chi bộ trong toàn tỉnh đều quy định ngày sinh hoạt định kỳ hằng tháng để các đảng viên chủ động, bố trí, sắp xếp công việc tham dự. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 3.300 chi bộ, từ năm 2007 đến nay, số buổi sinh hoạt bình quân của các chi bộ đạt khoảng 11 kỳ/năm. Các đơn vị duy trì tốt như: lực lượng vũ trang, công an, quân sự, cơ quan hành chính đạt 12 kỳ/năm; loại hình doanh nghiệp từ 11 – 12 kỳ/năm; loại hình địa bàn dân cư 10 – 12 kỳ/năm, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt đều đạt gần 90%.

Trước khi sinh hoạt, ban chi ủy các chi bộ chuẩn bị kỹ nội dung, thông thường sẽ tập trung vào các vấn đề như: thông tin thời sự; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Qua theo dõi, đánh giá thấy: gần 90% các chi bộ có sổ ghi chép, ghi biên bản cụ thể các vấn đề được thảo luận, ý kiến đảng viên…

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân công nhân sự dự họp với cơ sở. Đối với cấp tỉnh, trung bình 1 năm tổ chức từ 2 đoàn trở lên kiểm tra thực tế tại cơ sở; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy tổ chức 2 – 3 cuộc kiểm tra, tham dự sinh hoạt thường kỳ với chi bộ.

Như ở huyện Văn Lãng, trung bình 1 năm, huyện tổ chức 3 – 4 đợt kiểm tra tại cơ sở. Bà Bế Thị Vẫn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Lãng cho biết: Sau khi dự sinh hoạt tại 1 chi bộ, chúng tôi triệu tập ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ được kiểm tra lại để cùng nghe ý kiến đóng góp. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đảng viên và nhân dân tại cơ sở. Cùng đó Bí thư Đảng ủy sẽ trao đổi, đề ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời xin chỉ đạo định hướng của cấp trên. Thời gian qua cách làm này của huyện khá hiệu quả, bởi chỉ 1 lần kiểm tra mà có thể nắm được tình hình chung, biết được ưu, khuyết điểm để chỉ đạo, định hướng cho cơ sở.

Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi ủy, chi bộ và chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên, cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị. Năm 2018, có 11/15 đảng bộ trực thuộc đảng bộ tỉnh được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 29/5/2019 về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định 1764-QĐ/TU ngày 29/5/2019 về việc dự sinh hoạt chi bộ, trong đó nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ cấp trên và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng… Đây là những văn bản mới, kịp thời và là cơ sở quan trọng để các tổ chức cơ sở Đảng bám sát, triển khai phù hợp tình hình thực tiễn, đồng thời để thường trực cấp ủy, cấp ủy viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, vai trò của mình trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

THANH MAI