Chủ nhật,  31/05/2020

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

LSO-Sáng nay (8/7), Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.


Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
vì đã đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch vững mạnh”
5 năm liền 2014 – 2018

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ khối đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng uỷ cơ sở triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức được 28 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cấp uỷ viên, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ; phối hợp với trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh tổ chức 2 lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung; chỉ đạo các đoàn thể chính trị – xã hội trực thuộc tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn thể…

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được đẩy mạnh với phương pháp, cách thức mới, hiệu quả. Các tổ chức cơ sở Đảng luôn được củng cố, ổn định về tổ chức, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ thường xuyên duy trì nền nếp, đầy đủ theo định kỳ, nội dung có nhiều đổi mới… Những nỗ lực này đã đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Thời gian tới, Đảng uỷ khối đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Nhân dịp này, 2 tập thể, 1 cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định 1755-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên định kỳ năm 2018.

THANH MAI