Thứ bảy,  29/02/2020

Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng: Cần nghiêm túc thực hiện

(LSO) – Thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở một số chi, đảng bộ trên địa bàn tỉnh chưa thực sự đi vào nền nếp, dẫn đến việc khai thác, sử dụng báo và tạp chí của Đảng chưa hiệu quả.

Theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, mỗi năm, các chi, đảng bộ trích đảng phí và ít nhất 2% kinh phí hoạt động để đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Tuy nhiên, một số huyện như: Cao Lộc, Bình Gia có trên 30 chi, đảng bộ không đặt mua báo, tạp chí của Đảng.

Tại huyện Bình Gia, theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2019, có 35 đơn vị không đặt mua báo, tạp chí của Đảng, tăng 22 đơn vị so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Hoàng Thị Bích, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Thực tế một số đơn vị đã tự ý cắt nguồn kinh phí hỗ trợ đối với nội dung này, còn hầu hết các chi bộ trường học không đặt mua báo trong dịp hè; một số Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã lại không đặt đủ báo theo quy định, chỉ đặt mua đại diện một số đầu báo. Bên cạnh đó, hiện nay, một số ít cán bộ, đảng viên không thường xuyên đọc báo in vì cho rằng đọc báo mạng sẽ nhanh hơn, sinh động và hấp dẫn hơn. Thời gian tới Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn để đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Cán bộ xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình tham khảo các thông tin trên Báo Lạng Sơn

Trên địa bàn huyện Cao Lộc, 6 tháng đầu năm 2019, có 50 chi, đảng bộ không đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Trong số đó 100% đơn vị không đặt mua Tạp chí Cộng sản, số ít không đặt mua Báo Nhân dân và Báo Lạng Sơn.

Qua tìm hiểu được biết, một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở đơn vị mình; công tác vận động, tuyên truyền việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng có lúc hiệu quả chưa cao. Điều đáng nói, một số cấp ủy cơ sở, đơn vị thiếu quan tâm đến việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và các cấp ủy địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 10/11 huyện, thành phố vẫn còn tình trạng một số chi, đảng bộ không đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng trong toàn tỉnh giảm khá mạnh; về số lượng giảm hơn 46 nghìn bản so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tỷ lệ đặt mua giảm mạnh nhất là Tạp chí Cộng sản.

Ông Nông Văn Binh, Bí thư Đảng ủy xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình cho biết: Việc đọc báo, tạp chí của Đảng thường chỉ có cán bộ xã tham khảo khi cần thiết, còn phần lớn đảng viên chưa coi đây là nguồn tài liệu có thể khai thác được. Bởi vậy từ năm ngoái, chúng tôi vẫn duy trì đặt mua báo Nhân dân và báo Đảng địa phương, cắt giảm Tạp chí Cộng sản.

Thực tế cho thấy, việc đọc báo, tạp chí của Đảng cung cấp nhiều thông tin về công tác xây dựng Đảng, những mô hình, điển hình của cá nhân, tập thể, những sáng kiến, kinh nghiệm hay… Điều này giúp các cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, đảng viên tham khảo, rút ra bài học kinh nghiệm, vận dụng vào điều kiện thực tế. Thế nhưng số đông lại chưa nhận thức đúng về hiệu quả này.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, cấp ủy Đảng các cấp đã đưa ra nhiều phương án như: tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở bố trí, cân đối nguồn ngân sách phục vụ cho công tác này; đôn đốc các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị  vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng…

THANH MAI