Thứ sáu,  05/06/2020

Sinh hoạt chuyên đề: Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(LSO) – Những năm qua, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện việc sinh hoạt đảng chuyên đề được đề cập tại Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, qua đó chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trong tỉnh được nâng lên rõ rệt.

Tháng 7/2019, Chi bộ Tổng hợp – Nội chính thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kỳ sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri”. Tại đây, sau khi đồng chí bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt và đảng viên được phân công trình bày dự thảo báo cáo chuyên đề,  đã có nhiều ý kiến phát biểu của  đảng viên về những nội dung chuyên đề đề cập. Hầu hết các ý kiến phát biểu của đảng viên đều nêu nhận thức của bản thân đối với chuyên đề, tác dụng của chuyên đề và có liên hệ với chi bộ, cơ quan về việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đảng viên Chi bộ Tổng hợp – Nội chính thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phát biểu trong kỳ sinh hoạt chuyên đề tháng 7/2019

Ông Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ Tổng hợp – Nội chính cho biết: Đây là một trong nhiều chuyên đề đã được chi bộ lựa chọn sinh hoạt. Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung phù hợp với thực tế như: “Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh”, “Rút ngắn quy trình triển khai thực hiện nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh”… Cùng với sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn, chi bộ còn tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo đủ 12 kỳ sinh hoạt chuyên đề/năm. Để không đơn điệu, nhàm chán, chi bộ thường trình chiếu clip, hình ảnh, thông tin, số liệu để làm nổi bật hơn nội dung chuyên đề đề cập.

Với Đảng bộ phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, các chi bộ trực thuộc thường tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác hoặc những vấn đề thiết thực ở khu dân cư. Bà Nông Thị Hương Giang, Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Đảng bộ có 15 chi bộ trực thuộc. Trong đó, 6 chi bộ cơ quan, trường học, công an thường lựa chọn các chuyên đề sinh hoạt gắn với nhiệm vụ công tác như: thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính, bảo vệ an ninh trật tự, nâng cao chất lượng giảng dạy và học… ; 9 chi bộ khối phố thường sinh hoạt các chuyên đề như: phân loại rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh… Qua nhiều năm, việc sinh hoạt chuyên đề đã đi vào nền nếp, đảm bảo số lượng từ 4 đến 6 kỳ/năm/chi bộ.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn tỉnh hiện có 789 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), 3.398 tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở với trên 63.300 đảng viên, trong đó có 4 đảng bộ bộ phận và 3.394 chi bộ. Trên đây là ví dụ về 2 đơn vị, cơ sở có hình thức nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, hấp dẫn. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc sinh hoạt chuyên đề được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu của Chỉ thị 10-CT/TW và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo đủ số lượng kỳ sinh hoạt chuyên đề từ 4 đến 6 kỳ /năm/chi bộ; đủ 3 bước: mở đầu, tiến hành và kết thúc, thời gian sinh hoạt từ 90 phút trở lên/kỳ. Qua sinh hoạt chuyên đề đã tạo bước chuyển về chất trong sinh hoạt các chi bộ đảng. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở chỗ đánh giá được mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân của nội dung đề cập để bàn; đưa ra giải pháp khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo; tạo điều kiện cho nhiều đảng viên được thảo luận, tranh luận; tạo không khí cởi mở, dân chủ để đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và phát huy năng lực cá nhân. Qua đó còn góp phần tăng tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể năm 2018 đạt 75,4%, tăng 34,7% so với năm 2008.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt và nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phấn đấu mỗi chi bộ có từ 6 kỳ sinh hoạt chuyên đề trở lên/năm đồng thời bám sát hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt đảng tại chi bộ.

HÀ MY