Chủ nhật,  09/08/2020

Cao Lộc: Chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết 67

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết số 67, ngày 11/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Cao Lộc đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bà Nông Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: Để ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chúng tôi chú trọng tham mưu thực hiện những giải pháp như: đánh giá cán bộ nghiêm túc, thực chất; quan tâm công tác quy hoạch cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức vững mạnh…

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Lộc (Trưởng khối dân vận thị trấn) cùng cán bộ kiểm tra lại việc thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019

Đơn cử như công tác đánh giá cán bộ. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công tác đánh giá cán bộ được triển khai nghiêm túc, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên gắn với các tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng. Quá trình đánh giá, nhận xét cán bộ được tiến hành công khai, dân chủ và khách quan.

Kết quả đánh giá phản ánh được ưu, khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng của cán bộ. Như năm 2018, trong 179 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, có 98% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Số còn lại được đảng ủy cơ sở đánh giá đều sát thực tế, đúng thực chất.

Công tác luân chuyển cán bộ được chú trọng thực hiện, từng bước sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ một cách hợp lý, tăng cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cấp bách, khó khăn về nguồn cán bộ, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, nể nang trong công tác cán bộ. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện luân chuyển 9 đồng chí. Đa số các đồng chí khi đi cơ sở giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã.

Ông Đàm Vân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung – cán bộ được tăng cường từ huyện xuống cho biết: Khi được luân chuyển giữ chức vụ chủ chốt ở xã, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy rà soát lại quy chế làm việc, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phân công lại công việc phù hợp với năng lực của từng người. Được luân chuyển từ huyện xuống cơ sở vừa là trách nhiệm cũng vừa là cơ hội để những cán bộ trẻ như chúng tôi rèn luyện, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ huyện đến cơ sở đã được cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 , trong đó, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 48 đồng chí, quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy 14 đồng chí, cán bộ chủ chốt 25 đồng chí. Quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn 226 đồng chí…

Trong công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hằng năm đã chú trọng đến khâu rà soát, sàng lọc cán bộ quy hoạch. Cấp ủy huyện và một số xã, thị trấn đã mạnh dạn, kiên quyết thay thế danh sách quy hoạch tạo nguồn đối với những cán bộ vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, gây mất đoàn kết nội bộ, năng lực yếu và bổ sung vào quy hoạch những cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng.

Qua hơn 5 năm thực hiện, đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp của huyện có nhiều chuyển biến so với trước. Hiện nay, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện chuẩn về chuyên môn đạt 96,9% (tăng 7,34% so với trước khi thực hiện Nghị quyết 67), chuẩn về trình độ lý luận chính trị đạt 90,82% (tăng 12,95%); cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã chuẩn về chuyên môn đạt 90,5% (tăng 31,86%), chuẩn về trình độ lý luận chính trị đạt 92,8% (tăng 15,58%).

THANH MAI