Thứ hai,  24/02/2020

Nhất thể hóa chức danh ở Văn Lãng: Từng bước gỡ khó

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết 18- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Văn Lãng là địa phương có kết quả rõ nét nhất trong thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh. Để có được kết quả này, huyện đã đưa ra các giải pháp thiết thực, từng bước gỡ khó.

   Nhiều giải pháp

Ông Trần Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy cho biết: Để thực hiện tốt chủ trương này, Huyện ủy đã nghiên cứu, đưa ra những phương án để thực hiện như: nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tính toán hợp lý các phương án về nhân sự; linh hoạt trong lựa chọn, tôn trọng ý kiến của nhân dân…

Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (áo trắng) trao đổi công việc với cán bộ

Để tạo đồng thuận, huyện chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 95-KH/HU ngày 27/11/2017 về tổ chức học tập, quán triệt triển khai nghị quyết; đồng thời thực hiện học tập, quán triệt riêng với lãnh đạo quản lý cấp huyện. Qua học tập, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Về “bài toán” nhân sự, trước tiên, huyện thực hiện rà soát các chức danh lãnh đạo còn khuyết do nghỉ hưu, điều chuyển công tác… để có phương án kiêm nhiệm hợp lý. Song song với đó, huyện đưa ra tiêu chí những cán bộ thực hiện kiêm nhiệm phải là người có năng lực, phù hợp, đảm đương được công việc… để có sự sắp xếp phù hợp. Với cấp xã, huyện cũng nêu quan điểm nếu thiếu chức danh sẽ không bổ sung nhân sự mới mà rà soát để thực hiện kiêm nhiệm.

Ông Bế Thăng Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy bắt đầu đảm nhận thêm chức danh Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện từ tháng 5/2018. Ông Long cho biết: Việc kiêm nhiệm đem lại khá nhiều thuận lợi trong quá trình công tác. Nếu như trước đây, lãnh đạo trung tâm phải trình lãnh đạo Ban Tuyên giáo về nội dung giáo dục chính trị tư tưởng thì nay đã “quy về một mối”, hoạt động của trung tâm đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy hoàn toàn. Tôi đã sắp xếp thời gian, lên kế hoạch công việc cụ thể để thực hiện việc kiêm nhiệm đạt hiệu quả.

Khi triển khai thực hiện nhất thể hóa chức danh, huyện xác định không áp đặt một cách cứng nhắc, mỗi nơi thực hiện dựa vào thực tế để phù hợp nhằm bảo đảm đúng người, đúng việc. Khi có chủ trương, cấp ủy và chính quyền thông báo công khai tới từng chi bộ, thôn, khối để người dân biết, bàn bạc, góp ý. Sau đó, người dân có quyền bầu chọn những người giữ chức danh và kiêm nhiệm ở địa phương.

   Kết quả rõ nét

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, huyện Văn Lãng đã nhất thể hóa chức danh ở các vị trí: Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện.

Với mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã đến nay đã thực hiện ở 4 xã: Thanh Long, Hồng Thái, Tân Tác, Bắc La. Đồng thời, một số đơn vị cấp xã đã thực hiện kiêm nhiệm các chức danh như: Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã (Tân Việt); Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Công an xã (Thụy Hùng, Gia Miễn); Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Chỉ huy trưởng Quân sự (Thanh Long); Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên (Nam La).

Có thể thấy, việc thực hiện nhất thể hóa chức danh ở Văn Lãng đã  đem lại hiệu quả rõ nét. Theo đánh giá, các cán bộ kiêm nhiệm cho đến nay đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao; việc thực hiện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền luôn kịp thời, đáp ứng nhu cầu công việc. Bên cạnh đó, huyện giảm được một số chức danh lãnh đạo, nhân sự… giúp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Đồng thời tạo sự thống nhất giữa lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với việc tổ chức triển khai thực hiện của chính quyền. Đến thời điểm này, Văn Lãng là huyện thực hiện nhất thể hóa chức danh có kết quả rõ nét nhất trong toàn tỉnh.

HOÀNG MAI