Thứ năm,  04/06/2020

Thực hiện Chỉ thị 28 ở Lộc Bình: Góp phần nâng cao chất lượng đảng viên

(LSO) – Thực hiện Chỉ thị số 28- CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Huyện ủy Lộc Bình đã quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc. Qua một thời gian thực hiện, các chi, đảng bộ đã đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, qua đó từng bước làm trong sạch đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tháng 4/2019, Đảng bộ xã Sàn Viên đề nghị cấp trên xóa tên một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Khòn Cháo. Đảng viên này thường xuyên bỏ sinh hoạt chi bộ, nhiều tháng liền không đóng đảng phí. Trước tình hình đó, chi ủy đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tình hình không được cải thiện.

Bí thư Đảng ủy xã Sàn Viên (người đứng) thông báo kết quả rà soát đảng viên năm 2019

Ông Nông Văn Binh, Bí thư Đảng ủy xã Sàn Viên cho biết: Ngoài một đảng viên đã đề nghị cấp trên xóa tên khỏi danh sách, năm 2019, chúng tôi đã khiển trách hai đảng viên với lý do vi phạm Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ngay sau khi có công văn đôn đốc của Huyện ủy về việc rà soát, sàng lọc đảng viên, Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện.

Tương tự Đảng bộ xã Sàn Viên, vừa qua, Đảng bộ xã Xuân Tình đề nghị cấp trên xóa tên khỏi danh sách hai đảng viên. Được biết, hai đảng viên thường xuyên bỏ sinh hoạt thường kỳ không báo cáo, không có lý do. Khi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chi ủy chi bộ cơ sở nhận thấy hai trường hợp này không có mong muốn tiếp tục đứng trong hàng ngũ của Đảng nên Đảng ủy thực hiện các bước theo đúng quy định.

Thời gian qua, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đối tượng rà soát là hơn 5.700 đảng viên của 69 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức quán triệt thực hiện rà soát đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Qua tìm hiểu được biết, công tác này đã được huyện duy trì thực hiện từ trước khi có chỉ thị, theo đó, từ tháng 1/2017 đến nay, Huyện ủy và các cấp ủy đã kỷ luật khai trừ 6 đảng viên; xóa tên khỏi danh sách 37 đảng viên (trong đó có 16 đảng viên bị xóa tên trong năm 2019). Các đảng viên bị khai trừ, xóa tên khỏi danh sách với các lý do như: vi phạm pháp luật; một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; một số trường hợp không gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lộc Bình cho biết: Trên cơ sở kết quả sơ bộ rà soát, sàng lọc đảng viên, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ thực hiện tốt hơn công tác quản lý đảng viên. Trong đó, phải thường xuyên sâu sát, tìm hiểu tâm tư của cán bộ, đảng viên để kịp thời nắm bắt. Nếu phát hiện phải cương quyết loại bỏ những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện Lộc Bình đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc việc rà soát tại đơn vị, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

HOÀNG MAI