Thứ tư,  25/11/2020

Rà soát, sàng lọc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

(LSO) – Rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên. Thời gian qua Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế thực hiện nhiều giải pháp để làm tốt công tác này.

Thời gian qua, công tác sàng lọc đảng viên được Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thực hiện chặt chẽ. Đối tượng rà soát là hơn 6.800 đảng viên của 68 tổ chức cơ sở đảng. Cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố đã thành lập bộ phận giúp việc, tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4, khóa XII .

Ông Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện chặt chẽ từ khâu kết nạp, quản lý đảng viên đến xử lý đảng viên vi phạm. Qua rà soát chúng tôi nhận thấy vẫn còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh; một số trường hợp không gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng, bỏ dự sinh hoạt chi bộ không có lý do chính đáng, không đóng đảng phí trong nhiều tháng liên tiếp… Từ năm 2017 đến nay, đảng bộ đã đưa ra khỏi đảng 39 đảng viên, trong đó 5 đảng viên vi phạm kỷ luật bị khai trừ; 25 đảng viên bị xóa tên trong danh sách; cho ra khỏi đảng 9 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Sơn, huyện Đình Lập (người đứng) thông báo kết quả rà soát đảng viên năm 2019

Cũng như Đảng bộ thành phố, nhiều năm qua, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được Đảng bộ huyện Cao Lộc thực hiện quyết liệt. Đối tượng rà soát là hơn 5.200 đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Công tác rà soát được thực hiện công khai, minh bạch. Từ năm 2017 đến nay, các cấp ủy đã đưa ra khỏi đảng 38 đảng viên với những lý do: bỏ sinh hoạt mà không có lý do chính đáng, vi phạm pháp luật, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp…

Bà Nguyễn Thị Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Trong quá trình triển khai rà soát, sàng lọc, Huyện ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện theo đúng quy trình như: hướng dẫn, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, lấy ý kiến đóng góp đối với từng đảng viên. Theo đó, kết quả rà soát được đưa ra lấy ý kiến thống nhất trong từng chi bộ, báo cáo lên cấp ủy các cấp. Công tác rà soát đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai theo đúng yêu cầu, nhờ vậy kết quả rà soát được cán bộ, đảng viên đồng tình.

Không chỉ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, thời gian qua, 15/15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đều thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên. Mỗi đảng bộ thực hiện rà soát đối với tổng số đảng viên của đảng bộ mình, sau đó trình kết quả cụ thể với đơn vị cấp trên để tổng hợp và thực hiện rà soát lại một lần nữa. Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ tỉnh thực hiện rà soát 708 đảng viên trên cơ sở kết quả được gửi từ các đảng bộ trực thuộc. Các cấp ủy có thẩm quyền đã đưa ra khỏi đảng 102 trường hợp. Đồng thời yêu cầu những đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức phải ra đưa khỏi đảng cần phải xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã chỉ ra.

Có được những kết quả này là do Tỉnh ủy quán triệt, chỉ đạo cụ thể các đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, chế độ đóng đảng phí; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; phát hiện những đảng viên yếu kém, không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ để kịp thời xử lý, đưa ra khỏi đảng…Trên tinh thần đó, các đảng bộ trực thuộc rà soát nghiêm túc, không làm qua loa, hình thức.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để định hướng tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua đã từng bước làm trong sạch đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, kịp thời chấn chỉnh một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh. Kết quả này đã góp phần quan trọng để củng cố hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ông Triệu Văn Quân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban Tổ chức tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt hơn nữa công tác rà soát, sàng lọc đảng viên. Bên cạnh đó, thường xuyên sâu sát, tìm hiểu tâm tư của cán bộ, đảng viên để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái. Nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xóa tên những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi hàng ngũ của đảng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư, nhằm sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; cùng với đó, quan tâm, chỉ đạo sát sao việc kết nạp đảng viên. Qua đó, nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

THANH MAI