Thứ sáu,  26/02/2021

Thực hiện Nghị quyết 18: Kết quả bước đầu ở Chi Lăng

(LSO) – Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Huyện ủy Chi Lăng đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Ông Long Văn Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Thực hiện Nghị quyết 18 và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa, kèm theo đó là các quyết định, quy định. Căn cứ vào tình hình thực tế, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành chức năng, nhiệm vụ tiêu chuẩn cán bộ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể huyện theo tinh thần của nghị quyết. Một số nội dung đã thực hiện có kết quả như: tinh giản biên chế, nhất thể hóa chức danh, sáp nhập một số phòng, ban chuyên môn…

Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019

Các cơ quan khối đảng, đoàn thể ở huyện bước đầu được sắp xếp phù hợp với thực tế. Đến nay, huyện đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) và Ban Tuyên giáo Huyện ủy thành Ban Tuyên giáo – TTBDCT huyện; bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTBDCT và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Phó Giám đốc TTBDCT.

Đối với các cơ quan khối chính quyền, huyện sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Dân tộc và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành Phòng Lao động, Thương binh và xã hội – Dân tộc; Trung tâm Văn hóa, Thể thao với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông huyện. Cùng đó, sáp nhập một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Tính đến nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền giảm được 13 đầu mối so với trước.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn của cấp trên phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Cụ thể như: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã tại 12 đơn vị; Bí thư Đảng ủy xã đồng thời là Chủ tịch UBND xã thực hiện ở 4 đơn vị.

Ông Vi Xuân Trường, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện cho biết: Từ khi kiêm nhiệm chức vụ, tôi đảm nhận công việc hai bên khá thuận lợi. Việc nhất thể hóa chức danh khắc phục được một phần tình trạng hành chính hóa, công văn giấy tờ, giảm được các cuộc họp, các cuộc kiểm tra, giám sát… Tuy nhiên, cũng đòi hỏi bản thân phải cân đối thời gian, sắp xếp công việc hợp lý, hiệu quả. Việc kiêm nhiệm đồng thời giảm được một chức danh lãnh đạo.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố được thực hiện sau khi nghiên cứu kỹ tình hình thực tế. Trên tinh thần chỉ đạo việc tổ chức sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách phải đảm bảo thận trọng, đồng bộ, phù hợp, đúng quy định. Theo đó, các xã, thị trấn tiến hành rà soát chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm của từng cán bộ để lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc; từ đó xây dựng phương án sắp xếp và bố trí kiêm nhiệm.

Kết quả, từ khi thực hiện Nghị quyết 18 đến nay, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 28 người, cấp thôn, khu phố giảm 800 người. Sau sắp xếp, tình hình cơ sở ổn định, không phát sinh phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các chức danh không chuyên trách vẫn được bố trí đầy đủ và đều có người đảm nhiệm bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, chi ngân sách Nhà nước cho đội ngũ này được giảm bớt.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết thêm: Thời gian tới, những nhiệm vụ như: thực hiện đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã… tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của tỉnh và huyện. Đồng thời, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết 18; phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ.

THANH MAI