Thứ ba,  14/07/2020

Văn Quan: Tăng cường kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(LSO) – Trong năm qua, được sự quan tâm, hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ huyện Văn Quan đã đạt được kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Ông Hoàng Đình Thang, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Hằng năm, UBKT đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chương trình KTGS của Ban Thường vụ. Nội dung tập trung vào kiểm tra việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, tỉnh và huyện. UBKT Huyện ủy cũng chủ động hướng dẫn UBKT cơ sở xây dựng chương trình, đôn đốc các đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác KTGS của năm. Cùng với đó, UBKT Huyện ủy chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để phục vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Tú Xuyên trao đổi về việc đánh giá kết quả phân loại đảng viên

Xác định vai trò quan trọng của công tác KTGS trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở đã tập trung theo dõi thông tin, tình hình tại những tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết, sai phạm trong quản lý đất đai, tài chính… và những đảng viên vi phạm các quy chế, điều lệ của đảng.

Ông Nông Văn Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tú Xuyên, cho biết: Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã tiến hành KTGS 3 chi bộ (Bản Mù, Nà Lốc, Thanh Đông) và 1 đảng viên (thuộc chi bộ Nà Lốc). Nội dung chủ yếu là kiểm tra công tác triển khai các văn bản của cấp trên, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức sinh hoạt Đảng và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Qua đây, đã đánh giá những ưu, nhược điểm của các chi bộ đồng thời sau kiểm tra, UBKT Đảng ủy đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số.

Tương tự Tú Xuyên, hiện nay, các đơn vị khác trên địa bàn huyện đã hoàn thành chương trình KTGS năm 2019. Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và các đảng ủy cơ sở đã kiểm tra được 120 tổ chức đảng, chi bộ trực thuộc và đảng viên; giám sát được 44 tổ chức đảng, chi bộ trực thuộc và đảng viên. Qua KTGS cho thấy, cơ bản các tổ chức đảng đã thực hiện tương đối tốt những nội dung được kiểm tra. Tuy nhiên, đoàn KTGS cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: công tác triển khai văn bản còn chậm, nội dung KTGS chưa bám sát tình hình thực tiễn một số đảng viên chưa thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương, một số cán bộ chưa làm tốt trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT Huyện ủy tiến hành kịp thời, đảm bảo thực hiện theo đúng điều lệ Đảng. Trong năm qua, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 1 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Khánh Khê) và 3 đảng viên là cấp ủy viên cơ sở. Qua đó, phát hiện các tổ chức đảng và đảng viên đều có những vi phạm. UBKT Huyện ủy đã yêu cầu tổ chức đảng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề nghị thi hành kỷ luật với 3 đảng viên với các hình thức: khiển trách, cách chức.

Cùng với công tác KTGS, việc thi hành kỷ luật đảng cũng được cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành nghiêm túc, kịp thời. Trong năm qua, đã có 14 đồng chí bị kỷ luật, trong đó, khiển trách 12 đồng chí, cảnh cáo 1 đồng chí và cách chức 1 đồng chí. Quy trình thi hành kỷ luật các đảng viên đảm bảo minh bạch, công khai, đúng theo nguyên tắc, điều lệ của Đảng, do đó không có khiếu kiện liên quan. Qua KTGS và thi hành kỷ luật đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, sai phạm, từ đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bộ máy chính trị.

PHƯƠNG DUNG