Thứ ba,  07/07/2020

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma: Điểm sáng phân công đảng viên tham dự sinh hoạt tại chi bộ thôn

(LSO) – Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Chi Ma có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 16 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 3 xã: Yên Khoái, Tú Mịch và Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.

Năm 2019, Đảng ủy Đồn BPCK Chi Ma ban hành Nghị quyết số 43-NQ/ĐUBP, ngày 28/1/2019 về lãnh đạo thực hiện việc phân công đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt của chi bộ thôn giáp biên, thôn phức tạp về an ninh trật tự và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đơn vị đã lựa chọn 12 đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và chia thành 3 tổ, mỗi tổ 4 đồng chí, phân công cụ thể cho từng đồng chí đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt đảng tại 3 chi bộ thôn, gồm: Chi bộ thôn Quân Phát, xã Yên Khoái; Chi bộ thôn Bản Luồng, xã Tú Mịch; Chi bộ thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn. Đối với các đồng chí trong Ban Chỉ huy, đơn vị lựa chọn mỗi đồng chí phụ trách, giúp đỡ từ 2 đến 3 hộ gia đình; cán bộ, nhân viên thuộc các đội, trạm, mỗi đồng chí phụ trách từ 4 đến 6 hộ gia đình trên địa bàn quản lý. Đến nay, có tổng số 25 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tham gia phụ trách, giúp đỡ 112 hộ gia đình trên địa bàn 3 xã.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng người dân trên địa bàn xã Yên Khoái

Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên phó Đồn BPCK Chi Ma cho biết: Các đồng chí đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình đã gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở thôn để nắm thông tin về hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình như: nhân thân, dân tộc, tôn giáo, nhân khẩu, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế, việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đồng thời nghe các hộ gia đình bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, từ đó tìm giải pháp tạo điều kiện, giúp đỡ, giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các gia đình cho phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất.

Các đảng viên được phân công đã tham mưu, tư vấn cho chi ủy chi bộ trước khi tổ chức sinh hoạt cần xây dựng chương trình cụ thể, dự kiến các nội dung sinh hoạt thường kỳ và dự thảo nghị quyết lãnh đạo hằng tháng. Trong sinh hoạt, tổng hợp các ý kiến tham gia của đảng viên, tóm tắt phần thảo luận, kết luận phiên họp, lấy biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp của chi bộ thôn; đề xuất và cùng đảng viên trong chi bộ thảo luận, thông qua các nội dung, biện pháp cần lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, 6 tháng và 1 năm, hoặc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Ngoài ra,  các đảng viên được phân công còn hướng dẫn công tác hành chính đảng như: ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ, ghi chép sổ sách thống kê, sổ theo dõi thu, chi đảng phí; tiếp nhận sinh hoạt, giới thiệu chuyển sinh hoạt cho đảng viên và các nội dung khác theo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Hoàng Ngọc Giàng, Bí thư Đảng ủy xã Yên Khoái cho biết: Các đồng chí đảng viên của Đồn BPCK Chi Ma đã tích cực nắm bắt tình hình hoạt động và chất lượng sinh hoạt của chi bộ, tham mưu, tư vấn, giúp đỡ cấp ủy các chi bộ thôn trong tổ chức sinh hoạt; đồng thời cung cấp cho cán bộ, đảng viên trong các chi bộ thôn những thông tin liên quan trên biên giới, địa bàn, chủ trương của cấp trên về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Qua một năm triển khai thực hiện, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ thôn có đảng viên Đồn BPCK Chi Ma tham dự đã được nâng lên rõ rệt; các thôn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các gia đình được phụ trách luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Với kết quả đó, Đồn BPCK Chi Ma đã được Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc sau 1 năm thực hiện phân công đảng viên tham dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới.

ĐÌNH QUANG