Thứ tư,  28/10/2020

Vững mạnh từ cơ sở

(LSO) – Xác định việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ hết sức cấp thiết, những năm qua, Tỉnh ủy tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng có biểu hiện yếu kém và suy giảm sức chiến đấu. Qua một thời gian, nhiều tổ chức đảng ở cơ sở đã có sự chuyển biến nhất định, khắc phục được những hạn chế đã chỉ ra trước đó.

Để công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng đi vào thực chất, có hiệu quả thực sự, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn liên quan đến nội dung này. Một trong số đó chính là Quyết định 453- QĐ/TU năm 2016 của Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020”

Trong đó thẳng thắn chỉ ra thực trạng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh như: công tác xây dựng Đảng của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; phương thức lãnh đạo của nhiều cấp ủy đảng chậm đổi mới, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở… Và để khắc phục, trong đề án cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Sơn, huyện Đình Lập (bên phải) hướng dẫn cán bộ thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019

Trên thực tế, việc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ ở nhiều chi bộ chưa thực sự nghiêm túc, nội dung sinh hoạt chưa phù hợp với thực tiễn tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn thấp… Sau khi nắm được tình hình thực tế, Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị sát sao trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảm bảo về số lượng đồng thời đáp ứng chất lượng từng buổi họp.

Như ở Đảng bộ xã Quan Bản, huyện Lộc Bình – một trong những đơn vị được tỉnh chọn làm điểm để củng cố năm 2017 cũng vướng mắc ở chính vấn đề này. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Trước đây, việc duy trì sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Quan Bản chưa thực sự nghiêm túc. Qua kiểm tra, chỉ có một vài chi bộ sinh hoạt đủ 12 kỳ/năm, có những chi bộ chỉ sinh hoạt 5 – 6 kỳ/năm. Nguyên nhân là do chi bộ ít đảng viên, một bộ phận lại coi nhẹ việc sinh hoạt nên thực hiện không đúng quy định. Để chấn chỉnh, Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy xã phân công cụ thể đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ, dự sinh hoạt đầy đủ, theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai các nghị quyết, kế hoạch. Nhờ vậy, năm 2017, Đảng bộ được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, mức xếp loại cao hơn so với năm trước.

Một trong những giải pháp được thực hiện hiệu quả, đó chính là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã ngày càng chất lượng, trong đó chủ động đào tạo cán bộ, từng bước thay thế cán bộ yếu kém, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Do đó, nhiều đảng bộ huyện đã chủ động luân chuyển cán bộ cấp huyện xuống cơ sở giữ các chức danh chủ chốt, luân chuyển ngang…

Ở Đảng bộ huyện Chi Lăng, để tăng cường nhân sự cho thị trấn Đồng Mỏ – đơn vị được huyện chọn để củng cố năm 2018, Huyện ủy đã luân chuyển đồng chí Phùng Văn Nghĩa, trước đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ từ tháng 3/2018.

Ông Nghĩa cho biết: Sau khi đảm nhận vai trò Bí thư Đảng ủy, tôi rà soát đội ngũ cán bộ, quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; khắc phục  tình trạng cán bộ, công chức thị trấn làm việc không quyết liệt, không hết mình.

Do người đứng đầu quyết liệt và thực hiện nghiêm nên thái độ làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến rõ rệt, từ đó tăng hiệu quả. Năm 2018, Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những giải pháp đã nêu, các đơn vị còn tập trung làm tốt công tác phát triển đảng, tập trung nâng cao chất lượng đảng viên; rà soát, sắp xếp, củng cố phát triển đảng ở các loại hình cơ sở; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng…Chính nhờ vậy, các đơn vị yếu kém đã cơ bản khắc phục được những hạn chế đã chỉ ra trước đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có khoảng 40 tổ chức cơ sở đảng được Tỉnh ủy, các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn làm điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao sức chiến đấu. Đánh giá thực tế cho thấy, các đơn vị được chọn để tập trung củng cố đã có nhiều nỗ lực khắc phục hạn chế trước đó, được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời gian tới, Tỉnh ủy xác định tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức chọn lựa các tổ chức cơ sở đảng có biểu hiện yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo những đơn vị có chuyển biến chậm. Điều này sẽ góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

THANH MAI