Chủ nhật,  31/05/2020
Tràng Định

Đảm bảo chặt chẽ trong rà soát, sàng lọc đảng viên

LSO-Rà soát, sàng lọc đảng viên là một trong những việc làm thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng. Những năm qua, Huyện ủy Tràng Định đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chặt chẽ công tác này.


Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra lại hồ sơ đảng viên
sau rà soát, sàng lọc năm 2019

Năm 2019, Đảng bộ xã Hùng Sơn thực hiện rà soát, sàng lọc với tất cả các đảng viên trong toàn đảng bộ. Sau một lần sàng lọc, Đảng ủy xã Hùng Sơn quyết định đưa 3 đảng viên: Nông Văn C, Triệu Thị H, Hoàng Thị H vào diện rà soát một lần nữa. Bởi theo báo cáo từ các chi bộ, 3 đảng viên này không đóng đảng phí theo quy định, hay bỏ sinh hoạt đảng và không thực hiện các quy định của người đảng viên. Sau nhiều lần xem xét, tuyên truyền, giáo dục nhưng không hiệu quả, Đảng ủy đã đề xuất với cấp trên cho chỉ đạo thực hiện quy trình đưa ra khỏi đảng.

Hay như Đảng bộ xã Quốc Khánh trong năm 2019 cũng đã thực hiện xin ý kiến chỉ đạo cho ra khỏi đảng với một đảng viên. Ông Ngọc Viết Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Khánh cho biết: Trong năm 2019, đảng ủy đưa 3 đảng viên vào diện danh sách rà soát, sau đó thống nhất đề xuất với cấp trên đưa một đảng viên thuộc Chi bộ thôn Cao Lan ra khỏi đảng với lý do thường xuyên không tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ, không đóng đảng phí. Đây là kết quả không mong muốn nhưng với những đảng viên quá chây ì thì bắt buộc phải làm nghiêm để làm gương cho các đồng chí khác, đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên của đảng bộ.

Thời gian qua, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên trên địa bàn huyện được thực hiện chặt chẽ, đối tượng rà soát hằng năm của gần 60 tổ chức cơ sở đảng là hơn 5.500 đảng viên. Trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức quán triệt thực hiện rà soát đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, Đảng bộ huyện thực hiện rà soát 63 đảng viên trên cơ sở kết quả được gửi từ các chi, đảng bộ trực thuộc. Kết quả, có 10 đảng viên được chỉ đạo thực hiện quy trình đưa ra khỏi đảng, 9 đảng viên còn đủ tư cách, 44 đảng viên đã được giáo dục, đang trong thời gian thử thách. Các đảng viên bị khai trừ, xóa tên khỏi danh sách với các lý do như: thiếu gương mẫu, suy thoái về đạo đức, lối sống, bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí theo quy định… Đối với những đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức phải đưa  ra khỏi đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cần phải xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã chỉ ra.

Ông Lý Văn Hơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện chặt chẽ từ khâu kết nạp, quản lý đảng viên đến xử lý đảng viên vi phạm. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm rà soát, kiên quyết đối với những trường hợp đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng. Với công tác rà soát, sàng lọc hằng năm, đến nay, các chi, đảng bộ đã cơ bản đáp ứng với yêu cầu về nâng cao chất lượng đảng viên, coi trọng công tác kết nạp đảng… Nhờ đó, các tổ chức cơ sở đảng hoạt động ngày một hiệu quả, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao, nhìn chung đội ngũ đảng viên trên địa bàn huyện đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năm 2019, toàn huyện có trên 80% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thời gian tới, để chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung làm tốt công tác này, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, chấn chỉnh công tác kết nạp đảng, khắc phục tình trạng đảng viên “đông nhưng không mạnh”, tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên…

THANH MAI