Thứ ba,  20/10/2020

Đảng ủy Quân sự tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo

LSO-Năm 2019, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh… Kết quả, có 1 nhóm nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 7 nhóm nhiệm vụ hoàn thành tốt.


Đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn giáo viên và học sinh tham quan
doanh trại nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngay khi có quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ĐUQS tỉnh đã chỉ đạo các đảng ủy cơ sở trực thuộc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện; tổ chức phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Nghiêm túc tổ chức các đợt sinh hoạt, học tập chính trị, chú trọng giáo dục nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, CBCS nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tinh thần tự phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của CBCS; duy trì nghiêm lễ tiết tác phong, điều lệnh quân đội, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật. Nhờ đó, 100% cơ quan, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường phải xử lý 0,2% (quy định là dưới 0,3%). Năm 2019, kết quả đánh giá chất lượng có trên 90% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, Bộ CHQS tỉnh đạt vững mạnh toàn diện.

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng lực lượng nền nếp chính quy, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã duy trì chặt chẽ các chế độ trực theo đúng quy định; thường xuyên tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ; luyện tập chỉ huy – cơ quan trên bản đồ theo đúng chương trình, kế hoạch. Điểm nổi bật, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo 2 huyện Văn Quan và Đình Lập diễn tập khu vực phòng thủ; huyện Hữu Lũng diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư ĐUQS tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là bước tập dượt, kiểm tra năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng, trình độ SSCĐ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Với chức năng là cơ quan chủ trì tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điểm nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ quy mô, bài bản, bảo đảm các nội dung vận hành cơ chế rõ ràng. Các khu vực phòng thủ đều được kết nối với nhau để theo dõi, chỉ đạo đảm bảo bí mật, hiệu quả, nhất là vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Đẩy mạnh  giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ và xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy. Hiện nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở, các đơn vị nhận quân làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu; chuẩn bị các điều kiện tổ chức giao nhận quân năm 2020 đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiện, góp phần hoàn thành tốt công tác quốc phòng – an ninh.

ĐÌNH QUANG