Thứ năm,  29/10/2020

Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

LSO-Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), sáng nay (16/1), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 68 điểm cầu của các đảng ủy trực thuộc trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.


Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội thảo có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy…

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tập trung giải quyết, khắc phục để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Hội thảo này không chỉ là dịp ôn lại chặng đường đấu tranh gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng mà còn là dịp để đánh giá, nhận định những cơ hội, thách thức, những vấn đề cần nhận thức thấu đáo và giải quyết kịp thời nhằm nâng cao vị thế, uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Tham luận tại hội thảo, các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành đã tập trung vào những vấn đề lớn như: khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam.

Một số tham luận làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới…

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.


Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua hội thảo góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc; về sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước; động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

TRÍ DŨNG