Chủ nhật,  29/03/2020

Tự hào 90 mùa xuân có Đảng

(LSO) – Năm 2020, Đảng ta tròn 90 tuổi xuân. Mỗi khi xuân mới về, từ phố phường đến bản làng xa xôi đều trương khẩu hiệu: “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới” để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và để khắc dạ, ghi tâm mốc son  lịch sử ngày Đảng ta ra đời.

Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào một ngày xuân Canh Ngọ, ngày 3/2/1930, đúng vào thời khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người. Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật ý nghĩa; là sự lựa chọn mang tính quy luật, tính lịch sử, để từ đó “Ý Đảng, lòng dân” trở  thành vũ khí bách chiến, bách thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng ngời sáng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, để đem lại mùa xuân bất tận cho dân tộc.

Vừa ra đời giữa máu lửa, gông xiềng nô lệ, Đảng đã trở thành người lãnh đạo, người tổ chức cho cách mạng Việt Nam, được nhân dân đón nhận và chở che. Trong 90 năm qua, Đảng đã trở thành người lãnh đạo cách mạng, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; người chiến sĩ rất mực tin cậy và thuỷ chung, người bạn rất mực nhân ái chan hòa của đồng chí và bè bạn khắp năm châu. Đảng đã sống trong lòng dân tộc, tiếp tục trưởng thành cùng đất nước, không phụ lòng uỷ thác của nhân dân, xứng đáng với niềm tin cậy của bầu bạn năm châu.

Người dân tham quan triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin” tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: TUYẾT MAI

Nhớ lại 40 năm trước,  xương trắng, máu đào của nhân dân ta đã đổ nơi phên dậu phía Tây Nam của Tổ quốc và cách đây 41 năm, mây đen quần đảo nơi biên cương phía Bắc, dưới ngọn cờ của Đảng, hồn thiêng sông núi hun đúc chí khí dân tộc “chúng chí thành thành”, anh linh muôn bậc tiền bối phù hộ, buộc chúng ta phải nổi thêm trận gió quét sạch bùn nhơ phía Tây Nam bờ cõi, buộc làm một cuộc tự vệ biên giới phía Bắc, giữ gìn biên cương lịch sử nghìn năm vững chãi.

Xuân Canh Tý 2020 với những sự kiện trọng đại của đất nước: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày thành lập nước, 45 năm ngày giải phóng miền Nam. Đặc biệt, năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại nhất, mong đợi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Ta bước vào xuân mới với tâm thế mới, khí thế mới, đĩnh đạc, đàng hoàng và hứa hẹn những thành công mới.

Trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chung sức, chung lòng để đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao nhất trong hơn 10 năm qua; an ninh, quốc phòng được bảo đảm; chủ quyền lãnh thổ, biển đảo được giữ vững; công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được phát huy. Đồng thời công  tác xây dựng, chỉnh đốn  Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Những cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý nghiêm minh. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

90 năm, trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội, Đảng ta lại đem đến cho đất nước những mùa xuân ấm áp, sinh trồi nẩy lộc. Nếu như Đại hội VI (1986) đánh dấu sự nghiệp đổi mới toàn diện thì Đại hội toàn quốc lần thứ XI, mùa xuân  2011 là đại hội tổng kết 25 năm đổi mới của Đảng với “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục đưa đất nước phát triển.

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối truyền thống hào  hùng của dân tộc, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trải qua 90 năm với 16 kỳ đại hội, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách cùng với quân dân cả nước lập nên nhiều kỳ tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương.

Xuân mới về. Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 90 mùa xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới  như “chồi non, lộc biếc “Đảng lãnh đạo nhân dân ta vượt qua thử thách, chèo lái con thuyền đất nước đến bến bờ vinh quang. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại những mùa xuân cho đất nước, sức xuân của lòng người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác”, hay “ Đảng là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”. Lời dạy ấy,  đến nay vẫn  còn nguyên giá trị và trở thành lẽ sống, lời tuyên thệ của tất cả những người đảng viên chân chính dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu mỗi khi tết đến, xuân về.

Mùa xuân là Đảng, Đảng là mùa xuân của dân tộc – đó là chân lý, là nguồn sống, nguồn sức mạnh, là bầu  nhiệt huyết từ con tim của mỗi con  người. Bởi chỉ có Đảng mới cho ta mùa xuân, hòa bình, hạnh phúc và hy vọng; chỉ có Đảng mới giúp cả dân tộc “rũ bùn , đứng dậy sáng lòa” và chỉ có Đảng mới cho ta “sáng mắt, sáng lòng”.

Trong bài tổng kết bế mạc Hội nghị lần thứ 11 khóa XII ngày 12/10/2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Đề nghị các đồng chí Trung ương, các đồng chí  tham dự hội nghị và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, chung sức đồng lòng, phát huy kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 và truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc ta, thực hiện thật tốt các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Trung ương lần này, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị và tiến hành  thành công đại hội đảng các cấp và  Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tự hào 90 mùa xuân ta có Đảng, xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng ta tròn 90 tuổi, với niềm tự hào sâu sắc, niềm tin vào Đảng quang vinh, vào Chủ tịch  Hồ Chí  Minh vĩ đại, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, Đảng bộ và nhân dân Lạng Sơn nguyện chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ tinh thần, ý thức tự lực,  tự cường thi đua phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, xây dựng đất nước quê hương ngày càng  giàu đẹp, văn minh.

MAI TÙNG (TP Lạng Sơn)