Thứ năm,  01/10/2020

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

(LSO) – Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng và chất lượng đảng viên.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 69 cơ sở đảng trực thuộc, (trong đó có 36 đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ cơ sở), tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ trên 4.300 đồng chí. Hằng năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối chủ động xây dựng chương trình KTGS. Trên cơ sở quy định tại Điều 30 của Điều lệ Đảng, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác KTGS tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, đi sâu KTGS việc học tập, quán triệt nghị quyết; việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng; việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao đổi, thống nhất nội dung kiểm tra, giám sát năm 2020

Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập 14 đoàn KTGS đối với 14 tổ chức đảng và 11 cấp ủy viên cơ sở về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao. Qua KTGS cho thấy: việc ban hành quy định về phong cách lãnh đạo của cấp ủy, điều hành chính quyền và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chậm; một số cơ sở chưa chú trọng biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều cơ sở thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy chưa đảm bảo yêu cầu; một số đảng viên chưa thực sự dành nhiều thời gian cho công tác Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu các nhiệm vụ chưa cụ thể, sát sao và toàn diện…

Đồng thời, UBKT hai cấp đã tham mưu giúp cấp ủy thực hiện KTGS 69 tổ chức và 66 đảng viên (tăng 9 tổ chức và 6 cá nhân so với năm 2018). Đồng chí Hoàng Chính, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Vẫn còn đảng viên giải quyết công việc chậm tiến độ; công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế về mặt nghiệp vụ; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, công chức, đảng viên còn chậm; một số đảng viên chưa chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng nghị quyết…

Thông qua công tác KTGS, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 22 đảng viên (tăng 5 đảng viên so với năm 2018) vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quản lý, sử dụng các quỹ hỗ trợ; vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý, KTGS cấp dưới trong công việc; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan… Trong đó, khiển trách 16 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên; khai trừ 1 đảng viên. Ngoài ra, UBKT hai cấp đã KTGS 67 tổ chức và 25 đảng viên (tăng 17 tổ chức và 2 đảng viên so với năm 2018). Qua đó đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm để cơ sở sửa chữa, khắc phục; đồng thời, UBKT Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên vi phạm về quản lý tài chính, kinh tế; tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; chống người thi hành công vụ…

Đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Năm 2020, Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; lựa chọn lĩnh vực, nội dung, đối tượng KTGS phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo phân cấp quản lý; đảm bảo giúp cho cấp ủy tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

ĐÌNH QUANG