Thứ sáu,  30/10/2020

Lộc Bình tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

(LSO) – Nhằm chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn nhiệm kỳ 2020 -2025, Huyện ủy Lộc Bình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội, Huyện ủy Lộc Bình đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Bí thư Huyện ủy cho biết: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã quán triệt, ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo; thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; lựa chọn Đảng bộ xã Đồng Bục và Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện để tổ chức đại hội điểm. Đến nay, hai đơn vị nêu trên đã tổ chức thành công đại hội điểm. Ngay sau đó, Huyện ủy tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung cho các đảng bộ khác trong toàn huyện.

Đảng viên Đảng bộ xã Đồng Bục bỏ phiếu bầu cử tại đại hội

Đồng chí Nông Minh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tú Đoạn cho biết: Từ đại hội điểm của Đảng bộ xã Đồng Bục, chúng tôi rút ra được một số kinh nghiệm quý về công tác tổ chức, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã sắp tới. Thứ nhất, đó là việc nắm chắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; thứ hai đó là vai trò chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy trong việc phân công các tiểu ban thực hiện chuẩn bị các nội dung; thứ ba là sự phối hợp giữa các tiểu ban cấp xã với cấp huyện để hoàn thành các công việc cũng như khớp nối các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng yêu cầu.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Huyện ủy Lộc Bình, đến ngày 20/2/2020, 58 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị lần 1 và thực hiện xong việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự, trình Ban thường vụ Huyện ủy xem xét phê duyệt. Về tiến độ đại hội chi bộ trực thuộc các đảng bộ xã, thị trấn, đến ngày 20/2/2020, đã có 150 chi bộ/388 chi bộ tổ chức thành công đại hội. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nay, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đã hoàn thành dự thảo và thông qua lần 2 tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đảng viên Đảng bộ xã Đồng Bục biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ông Lô Văn Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Tại các xã khó khăn về công tác nhân sự như: cán bộ nằm trong quy hoạch vào cấp ủy và giữ chức danh chủ chốt, nhưng sau khi rà soát chưa đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn, uy tín, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có phương án tăng cường nhân sự từ huyện về xã để đảm bảo chất lượng cấp ủy viên và đủ năng lực đảm nhiệm các chức danh chủ chốt.

Ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tập trung vào công tác kiểm tra tiến độ chuẩn bị các nội dung phục vụ đại hội tại cơ sở. Ông Hoàng Văn Thuận, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Ban Thường vụ huyện đã quyết định thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra toàn diện tại tất cả các xã về công tác chuẩn bị đại hội, việc kiểm tra được thực hiện từ ngày 19/2/2020; thành viên phụ trách các tiểu ban cũng như theo dõi các địa bàn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cơ sở, đảm bảo công tác chuẩn bị được tiến hành đúng quy định.

Theo ông Lương Trọng Quỳnh, Bí thư Huyện ủy cho biết thêm: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt đến các chi, đảng bộ theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo báo cáo chính trị phải bảo đảm tính toàn diện, sâu sắc, khách quan, đúng tình hình, có tính dự báo. Đối với công tác nhân sự coi trọng chất lượng, lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín và thật sự trong sạch. Có như vậy, các đồng chí khi trúng cử cấp ủy và giữ chức vụ chủ chốt mới phát huy được năng lực trong công tác, cùng tập thể đóng góp vào sự phát triển chung.

TRANG NINH