Thứ năm,  01/10/2020

Phát triển, nâng cao vai trò tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

(LSO) – Việc nâng cao vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp luôn là vấn đề cần thiết để thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   Khẳng định vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể

Là công ty cổ phần có vốn nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty, nhiều năm nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn luôn thực hiện hiệu quả kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm chính trị được giao, cung cấp nước sạch ổn định cho người dân. Hiện tại, Đảng bộ công ty có 7 chi bộ trực thuộc với 136 đảng viên trong tổng số 486 lao động. Đối với tổ chức đoàn thể: Công đoàn công ty có 486 đoàn viên; Chi đoàn Thanh niên có 66 đoàn viên và Hội Cựu chiến binh có 46 hội viên.

Đảng viên Chi bộ Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Lạng Sơn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Những năm qua, phát huy vai trò của tổ chức đảng và các đoàn thể đã khơi dậy phong trào thi đua sản xuất ngày càng sâu rộng trong toàn công ty. Hằng năm, công ty luôn thực hiện vượt chỉ tiêu kinh doanh đề ra, đơn cử như năm 2019, sản lượng nước sạch cung cấp đạt 9,4 triệu m3, vượt 2% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt 132 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động đạt 6,1 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn cho biết: Hằng năm, dựa trên tình hình thực tế, Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm trong và đề ra những mục tiêu cụ thể để chỉ đạo chính quyền, ban lãnh đạo công ty tổ chức thực hiện. Trong đó, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể được đặt lên hàng đầu để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Không chỉ doanh nghiệp có vốn nhà nước, nhiều doanh nghiệp dân doanh cũng chú trọng công tác phát triển đảng. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn là một ví dụ. Ông Hồ Phi Dũng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết: Chi bộ luôn giữ vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của công ty, nhờ đó nhiều năm nay tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước.

Thực tế cho thấy, tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể, việc cập nhật các thông tin về cơ chế chính sách luôn kịp thời, tạo nên mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động hài hòa hơn. Tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp nhất định vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

   Quan tâm phát triển

Mặc dù những năm qua, công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, số lượng tổ chức Đảng, đoàn thể cũng như số lượng đảng viên trong doanh nghiệp còn chiếm tỷ lệ thấp. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 3.000 doanh nghiệp, nhưng chỉ 124 doanh nghiệp có tổ chức đảng với gần 2.350 đảng viên. Trong đó có 73 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 47 doanh nghiệp vốn tư nhân và 4 hợp tác xã.

Số lượng ít, cùng với đó đa số đội ngũ cán bộ phụ trách công tác đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp tư nhân là kiêm nhiệm, chưa qua quá trình tham gia hoạt động công tác đảng, đoàn thể nên có ít kinh nghiệm hoạt động đa số lực lượng này thường xuyên thay đổi dẫn đến hoạt động chưa hiệu quả, thiếu ổn định…

Thực hiện chủ trương phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện các giải pháp: cải thiện môi trường đầu tư; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhất là với cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị cho quần chúng, nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên. Các cấp ủy đảng coi trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị – tư tưởng để nâng cao nhận thức của người lao động; tạo điều kiện thuận lợi để thành lập các tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Về vấn đề này, ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Đối với những doanh nghiệp hội viên đã có tổ chức đảng, đoàn thể, Ban Chấp hành Hiệp hội yêu cầu Đảng ủy doanh nghiệp cần phát huy vai trò lãnh đạo; các tổ chức đoàn thể thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng để người lao động gắn bó với tổ chức, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể nhưng có khả năng thành lập thì Ban Chấp hành Hiệp hội phối hợp với cấp ủy đảng cấp trên vận động, hỗ trợ và hướng dẫn thành lập tổ chức đảng, đoàn thể để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

ANH DŨNG