Theo đó, Ban bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng thông qua hệ thống báo chí truyền thông của Đoàn và qua các trang mạng xã hội.

Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Các hoạt động tổ chức tại địa phương, đơn vị đảm bảo theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

Thành đoàn Hà Nội tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2020 ngay tại trụ sở cơ quan. Chương trình được phát trực tiếp trên fanpage Thành đoàn Hà Nội. 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc theo dõi và chia sẻ trên fanpage của đơn vị. Đây là hình thức sáng tạo khởi động Tháng Thanh niên  nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, tránh tập trung đông người 

 

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động điều chỉnh nội dung và phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong Tháng Thanh niên 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19; tập trung triển khai các công việc cụ thể theo 7 nội dung trọng tâm Kế hoạch số 225-KH/TWĐTN-TNNT ngày 13/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Tháng Thanh niên năm 2020. Trong đó, chú ý triển khai các tuyến công việc về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo công văn số 4179-CV/TWĐTN-VP ngày 28/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho đoàn viên thanh niên trong quá trình tham gia các hoạt động như: yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động; tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải kịp thời thông báo với các cơ quan chức năng; có các phương án đáp ứng hiệu quả với tình dịch bệnh.

Trung ương Đoàn không tổ chức lễ ra quân cấp toàn quốc; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc không tổ chức lễ ra quân, lễ khởi động Tháng Thanh niên có tụ tập đông người; triển khai các hoạt động cụ thể; thực hiện tuyên truyền về kết quả hoạt động và những đổi mới của phương thức tổ chức, triển khai các hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.