Thứ năm,  01/10/2020

Đảng bộ huyện Bình Gia: Sẵn sàng cho đại hội điểm

(LSO) – Đảng bộ huyện Bình Gia được Tỉnh ủy lựa chọn là Đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã được Đảng bộ huyện khẩn trương thực hiện, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII diễn ra đúng kế hoạch.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của trung ương và của Tỉnh ủy, Huyện ủy Bình Gia đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc (Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ và Tiểu ban Tuyên truyền) và ban hành Hướng dẫn số 16-HD/HU, ngày 5/12/2019 về công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng viên Đảng bộ xã Mông Ân biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

Do là đại hội điểm, nên mọi công tác chuẩn bị cho đại hội của huyện Bình Gia được triển khai gấp rút, thời gian đại hội diễn ra sớm hơn 2 tháng so với đại hội đảng bộ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 5/3/2020, Huyện ủy Bình Gia đã lựa chọn và tổ chức thành công 2 đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện và Đại hội Đảng bộ xã Mông Ân. Ngay sau đại hội điểm cơ sở, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút ra những bài học trong quá trình tổ chức và triển khai đại hội để các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện rút kinh nghiệm chuẩn bị cho đại hội của đơn vị.

Song song với đó, công tác xây dựng văn kiện cho đại hội được tiểu ban Văn kiện họp, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên thực hiện. Đến nay, Tổ biên tập đã dự thảo lần thứ ba Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, hiện đang xin ý kiến đóng góp của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Bà Hoàng Thị Thùy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Gia cho biết: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đang được Tổ Biên tập tập trung hoàn thiện. Theo kế hoạch, Huyện ủy sẽ tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lão thành, nhân sỹ, trí thức trên địa bàn huyện và ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành của tỉnh. Mục tiêu xây dựng nội dung báo cáo một cách khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ được những thành tựu cũng như các mặt còn hạn chế trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng – hệ thống chính trị, nhất là kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII  đề ra.

Đối với công tác nhân sự, Huyện ủy Bình Gia đã thành lập Tiểu ban nhân sự gồm 5 đồng chí, do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban đã xây dựng Đề án nhân sự tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, thông qua. Đến nay, đã thực hiện thành công Hội nghị quy trình (5 bước) nhân sự cấp huyện cho các đồng chí tái cử cấp ủy và lần đầu tham gia cấp ủy.

Đồng chí Lương Trương Đạt, Bí thư Huyện ủy Bình Gia cho biết: Công tác nhân sự được Huyện ủy chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, thực hiện đủ quy trình, chặt chẽ theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Huyện ủy giới thiệu những người có đức, tài, uy tín, triển vọng, có năng lực lãnh đạo, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, sâu sát với quần chúng nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phương án nhân sự tham gia Ban Chấp hành trình đại hội là 43 đồng chí (có số dư 11,02%) và xác định cơ cấu nữ có 7 đồng chí, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có 5 đồng chí.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn thể Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; xây dựng Bình Gia phát triển nhanh, bền vững” sẽ được tổ chức trong tháng 5/2020. Hiện nay, công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội đã được Huyện ủy Bình Gia chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động đến tất cả các thôn, bản trên địa bàn huyện. Đồng thời, chuẩn bị kế hoạch để tuyên truyền trực quan, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt cùng sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, cẩn trọng, tin rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thành công tốt đẹp, giúp đảng bộ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm sâu sắc để tổ chức thành công đại hội đúng kế hoạch, hướng đến thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ huyện Bình Gia có 52 chi, đảng bộ trực thuộc với 4.758 đảng viên. Theo kế hoạch, tất cả chi, đảng bộ trực thuộc sẽ tổ chức xong đại hội cơ sở trước ngày 15/4/2020.

ANH DŨNG